Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Da biste otvorili poklopac motornog prostora, otvorite vrata i povucite ručicu 1 koja se nalazi na lijevoj strani armaturne ploče.

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Za otvaranje, gurnite jezičac 2, a istodobno podižite poklopac motornog prostora.

Otvaranje poklopca

- Lagano podignite poklopac motora:

- Za otključavanje sigurnosnog mehanizma gurnite jezičac2 ulijevo (bez podizanja poklopca motora).

- Zatim podignite poklopac motora.

Napomena: možda neće doći do sigurnosnog otključavanja ako istovremeno podignete poklopac motora i pomaknete jezičac 2.

Podignite poklopac motora pridržavajući ga, pričvršćuje se pomoću dva hidraulička cilindra 3.

Prije provođenja bilo kakvih zahvata u motornom prostoru, morate isključiti kontakt. POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA: vozilo s ključem

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: opasnost od neželjenog zatvaranja poklopca.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Naljepnica u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Prije zatvaranja, provjerite da niste nešto zaboravili u motornom prostoru.

Da biste zatvorili poklopac motora, uhvatite poklopac motora po sredini i spustite ga na 30 cm od položaja zatvaranja, a zatim lagano gurnite poklopac motora u smjeru zatvaranja dok se potpuno ne zatvori.

Provjerite ispravno zabravljenje poklopca motornog prostora.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).

Nakon svakog zahvata u motornom prostoru, provjerite da ništa niste zaboravili (krpa, alati...).

U stvari to može oštetiti motor ili prouzročiti požar.

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motornog prostora.