Natrag na popis

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rad

Prilikom vožnje unatrag, kamera 1 smještena na vratima prtljažnika na multimedijski zaslon 2 prenosi sliku područja oko stražnjeg kraja vozila popraćenu dvama linijama vodiljama 34 (nepomičnom i pomičnom).

Ovaj sustav za svoj rad upotrebljava više linija vodilja (pomičnu za putanju i nepomičnu za udaljenost). Kada se dosegne crveno područje, možete si pomoći prikazom branika kako biste se precizno zaustavili.

Nepomični indikator udaljenosti 3

Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznaka u boji ABC koje označavaju udaljenost iza vozila:

- A(crveno) na otprilike 30 centimetara od vozila;

- B (žuto) na otprilike 70 centimetara od vozila;

- C (zeleno) na otprilike 150 centimetara od vozila.

Ovaj indikator udaljenosti ostaje fiksni i prikazuje putanju vozila ako su kotači u liniji s vozilom.

Pomična linija vodilja 4

Prikazana je u plavoj boji na multimedijskom zaslonu 2. Označava putanju vozila ovisno o položaju upravljača.

Osobitost

Pazite da kamera nije prekrivena (prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.)

Postavke

Dok motor radi, na multimedijskom zaslonu 2 možete dodati ili ukloniti indikatore udaljenosti i prilagoditi postavke prikaza slike kamere (svjetlinu, kontrast itd.). Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Zaslon prikazuje obrnutu sliku, kao u retrovizoru.

Indikatori udaljenosti prikazani su projekcijom na ravnoj površini. Ove informacije nisu relevantne obzir u slučaju prijenosa na okomit predmet ili predmet na tlu.

Predmeti koji se pojavljuju na rubu zaslona mogu biti iskrivljeni.

U slučaju prejake svjetlosti (snijeg, vozilo na suncu itd.), vidljivost kamere može biti znatno smanjena.

Ako je prtljažnik otvoren ili nije pravilno zatvoren, pojavljuje se poruka “Prtljažnik otvoren”, a slika kamere za vožnju unazad može nestati.

Ova je funkcija dodatna pomoć. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Razlika između procijenjene i stvarne udaljenosti

Vožnja unazad prema strmoj uzbrdici

Fiksne linije navođenja 3 prikazuju udaljenosti bliže nego što zaista jesu.

Predmeti prikazani na zaslonu više su udaljeni na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na D, njegova stvarna udaljenost je na E.

Vožnja prema naprijed prema strmoj nizbrdici

Fiksne linije navođenja 3 prikazuju udaljenosti dalje nego što zaista jesu.

Stoga, predmeti prikazani na zaslonu zapravo su bliže na nagibu.

Na primjer, ako je na zaslonu prikazan predmet na G, njegova stvarna udaljenost je na F.

Vožnja unazad prema izbočenom predmetu.

Položaj H doima se dalje od položaja J na zaslonu. Međutim, položaj H nalazi se na jednakoj udaljenosti kao položaj K.

Putanja označena fiksnim i pomičnim linijama navođenja u obzir ne uzima visinu predmeta. Stoga postoji opasnost od sudara s predmetom prilikom vožnje unatrag prema položaju K.

UPOTREBA KAMERE ZA VOŽNJU UNAZAD