KARTICA “SLOBODNE RUKE”: upotreba

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Postoje tri načina zaključavanja/otključavanja vozila:

- način “slobodne ruke”, kad se približavate vozilu i udaljavate od njega;

- ovisno o vozilu, način rada “slobodne ruke”, pomoću gumba 2 na kvaki 1 jednih od prednjih vrata;

- pomoću kartice u načinu daljinskog upravljanja.

Isključivanje/uključivanje načina rada “slobodne ruke”

Ovisno o vozilu, možete isključiti/uključiti:

- otključavanje prilikom približavanja i zaključavanje prilikom udaljavanja od vozila;

- zaključavanje i otključavanje pritiskom gumba na kvaki vrata.

Također možete isključiti/uključiti zvučni signal koji se oglašava prilikom zaključavanja udaljavanjem od vozila. IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA

Ne odlažite karticu na mjesto na kojem može doći u kontakt s drugom elektroničkom opremom (računalo, telefon itd.) jer to može ometati njezin rad.

Nikada ne ostavljajte karticu u vozilu kada ga napuštate.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, nesamostalnu odraslu osobu ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Naime, oni bi mogli dovesti u opasnost sebe ili druge osobe pokretanjem motora, uključivanjem opreme kao što su podizači stakala ili pak zaključavanjem vrata.

Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Otključavanje slobodnih ruku pri približavanju vozilu

Ako se kartica nalazi u području pristupa 3, vozilo će se otključati. Otključavanje je vidljivo jer jednom trepnu svjetla upozorenja i bočni pokazivači smjera.

Zaključavanje slobodnih ruku pri udaljavanju od vozila

Dok imate karticu kod sebe i dok su vrata i vrata prtljažnika zatvorena, udaljite se od vozila: ono se automatski zaključava čim izađete iz područja pristupa 3.

Napomena: udaljenost na kojoj se zaključava vozilo ovisi o okolini.

Kako bi se naznačilo da je vozilo zaključano, dvaput zatrepere svjetla upozorenja koja potom ostaju uključena približno četiri sekunde, a to potvrđuje i javljanje zvučnog signala.

Ako je kartica bila unutar područja otkrivanja 3 približno 15 minuta, onemogućuje se daljinsko zaključavanje. Za zaključavanje vozila pritisnite gumb 2 na kvaki 1 ovisno o vozilu ili gumb 5 na kartici.

Vozilo nije moguće daljinski zaključati ako je kartica u području 4.

Ovisno o vozilu, vanjski se retrovizori automatski skapaju/rasklapaju prilikom zaključavanja/otključavanja vozila. RETROVIZORI

Otključavanje/zaključavanje “slobodne ruke” pomoću gumba 2

Dok se kartica nalazi u području 3 i vozilo je zaključano, pritisnite gumb 2 na kvaki 1 jednih od dvaju prednjih vrata ovisno o vozilu i vozilo će se otključati. Pritiskom na gumb 2 otključava se cijelo vozilo.

Svjetla upozorenja i pokazivači smjera jednom će zatreperiti kada se vrata otključaju, a na nekim se vozilima i vanjski retrovizori automatski otklapaju.

Ponovnim pritiskom na gumb 2 zaključava se vozilo.

Svjetla upozorenja dvaput će zatreperiti kao znak da je vozilo zaključano, a vanjski će se retrovizori, ovisno o vozilu, automatski sklopiti.

Posebne značajke sustava otključavanja

U određenim okolnostima onemogućeno je otključavanje približavanjem vozilu:

- nakon osam dana nekorištenja vozila;

- ako kartica ostane u blizini zone 3 vozila otprilike pet minuta nakon zaključavanja vozila;

- nakon nekoliko prolaza u blizini zone 3 vozila i bez otključavanja vrata.

Pritisnite gumb 2 (na kvaki prednjih vrata) ili upotrijebite karticu za daljinsko upravljanje (više informacija na sljedećim stranicama) za otključavanje vozila i ponovno aktiviranje načina rada slobodnih ruku.

Posebne značajke koje se odnose na zaključavanje slobodne ruke

Nakon zaključavanja u načinu “slobodne ruke”, morate pričekati otprilike tri sekunde da biste mogli opet otključati vozilo. Tijekom te tri sekunde možete pokušati otvoriti vrata povlačenjem kvake da biste provjerili ispravnost zaključavanja.

Napomena: ako su vrata ili prtljažnik otvoreni ili ako nisu pravilno zatvoreni, zaključavanje nije moguće. Oglašava se zvučni signal, a svjetla upozorenja i bočni pokazivači smjera ne trepere.

Upotreba kartice u daljinskom upravljaču

Otključavanje pomoću kartice

Pritisnite gumb 7.

Svjetla upozorenja i pokazivači smjera jednom će zatreperiti kada se vrata otključaju, a na nekim se vozilima i vanjski retrovizori automatski otklapaju.

Zaključavanje pomoću kartice

Kada su vrata i prtljažnik zatvoreni, pritisnite gumb 5: vozilo će se zaključati.

Svjetla upozorenja dvaput će zatreperiti kao znak da je vozilo zaključano, a vanjski će se retrovizori, ovisno o vozilu, automatski sklopiti.

Dvostruki pritisak 5 gumba zaključava vozilo i omogućuje zatvaranje prednjih i stražnjih stakala (ovisno o vozilu).

Osobitost:

- najveća udaljenost s koje se vozilo može zaključati ovisi o okolini;

- Ako su vrata ili prtljažnik otvoreni ili ako nisu pravilno zatvoreni, zaključavanje se ne provodi. Oglašava se zvučni signal, a svjetla upozorenja i bočni pokazivači smjera ne trepere.

S motorom u radu, gumbi kartice su isključeni.

Ako se vrata otvore i zatvore dok motor radi, a kartica više nije u području 4, prikazat će se poruka “Kartica neotkrivena” koja upozorava na to da kartica nije u vozilu. Tako se omogućuje izbjegavanje odlaska s vozilom nakon što iz njega izađe putnik kod kojeg se nalazi kartica.

Upozorenje nestaje kada se kartica ponovno otkrije.

Zaključavanje/otključavanje samo prtljažnika

Pritisnite gumb 6 za zaključavanje/otključavanje samo prtljažnika.

Kada je vozilo opremljeno super zaključavanjem, ono omogućuje zaključavanje svih koji se otvaraju dijelova i sprječava otvaranje vrata pomoću unutarnjih kvaka (u slučaju razbijenog stakla nakon čega slijedi pokušaj otvaranja vrata iz unutrašnjosti).

Za aktiviranje super zaključavanja

Da biste to napravili, dva put brzo pritisnite gumb 1.

Zaključavanje se potvrđuje tako da svjetla upozorenja i pokazivači smjera dvaput kratko i triput brzo zatrepere.

Posebna napomena: super zaključavanje nije moguće ako su upaljena svjetla upozorenja ili pozicijska svjetla.

Nikada ne upotrebljavajte super zaključavanje vrata ako netko ostaje u vozilu.

Ovisno o vozilu, vanjski se retrovizori automatski sklapaju prilikom zaključavanja vozila. RETROVIZORI

Za isključivanje super zaključavanja

Otključajte vozilo pomoću gumba na 1 kartici.

Otključavanje je vidljivo jer jednom trepnu svjetla upozorenja i bočni pokazivači smjera.

RENAULT KARTICA SLOBODNE RUKE