ELEKTRIČNA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Dok je vozilo zaustavljeno, elektronička parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila:

- pritiskom tipke za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili zakretanjem ključa za kontakt u 2 ON” položaj (2);

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan;

ili

- kada su otvorena vrata vozača;

ili

- za vozila opremljena automatskim mjenjačem, kad je uključen položaj P.

U svim ostalim slučajevima, primjerice uslijed neželjenog zaustavljanja motora ili ako je motor u stanju mirovanja zbog funkcije Stop and Start FUNKCIJA STOP AND START, automatska parkirna kočnica neće se automatski zategnuti. Mora se koristiti ručni način rada. Za neke verzije modela za određene zemlje funkcija automatske primjene kočnice nije aktivirana. Provjerite članak “ručni način rada”.

Zatezanje automatske parkirne kočnice potvrđuje se prikazom poruke “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 3 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Automatska parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila. Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata. Ovisno o vozilu, na gornjem dijelu vjetrobranskog stakla nalazi se naljepnica kao podsjetnik na to.

Automatski rad (nastavak)

Napomena: u nekim situacijama (kvar automatske parkirne kočnice, ručno otpuštanje parkirne kočnice itd.) oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” koja vas upozorava da je automatska parkirna kočnica otpuštena.

- kad motor radi: prilikom otvaranja vozačevih vrata;

- kada je motor isključen (npr. u slučaju neželjenog zaustavljanja motora): prilikom otvaranja prednjih vrata.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 4 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Otpuštanje je automatsko kod pokretanja vozila iz mjesta.

Ručni način rada

Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati ručno.

Ručno zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Povucite prekidač 4. Kontrolno svjetlo 3 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice

Pritisnite prekidač 1, pritom ne pritišćući pedale i ne okrećući ključ 2 u položaj “ON” 2 kako biste uključili kontakt. Pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 4: isključuje se kontrolno svjetlo 3 na prekidaču i kontrolno svjetlo } prikazano na instrumentnoj ploči.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 3 na prekidaču 4 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 4. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Posebni slučajevi

Za parkiranje na nizbrdici ili s prikolicom, na primjer, povucite prekidač 4 na nekoliko sekundi kako bi se omogućilo maksimalno kočenje.

Za parkiranje s otpuštenom automatskom parkirnom kočnicom (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- isključite motor pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1 ili okretanjem ključa 2;

- ručno otpustite elektroničku parkirnu kočnicu;

- dok je uključena jedna od brzina ili položaj P , otpustite papučicu kočnice i prekidač 4.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. Odmah se zaustavite na sigurnom mjestu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.

Verzije s automatskim mjenjačem

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

smetnje u radu

- U slučaju smetnje, pali se kontrolno svjetlo © na instrumentnoj ploči, popraćeno porukom “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima kontrolno svjetlo }.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom bip, a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Ako se prikazuje poruka “Pozor električni kvar” ili “Provjerite bateriju” ili “Kočioni sistem greška”, trebate imobilizirati vozilo odabirom prvog stupnja prijenosa (na mehaničkom mjenjaču) ili položaja P (na automatskom mjenjaču) ili povlačenjem prekidača 4 otprilike 10 sekundi. Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, podmetnite blokade ispod kotača vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Nikada ne izlazite iz vozila bez ponovnog stavljanja ručice mjenjača u položaj P i isključivanja motora. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

SUSTAV POMOĆI U PROMETU I PRI VOŽNJI AUTOCESTOM

AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA S FUNKCIJOM AUTOHOLD (AUTOMATSKO ZADRŽAVANJE)