Natrag na popis

METLICE BRISAČA: zamjena

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača stakla 2

Da biste zamijenili brisače, prvo ih morate postaviti u položaj za servisni pregled B.

Motor radi ili je kontakt uključen

- postavite ručicu 1 u položaj A dva puta uzastopce (jedan pokret): metlice brisača stakla zaustavit će se u položaju za servisni pregled B udaljenom od poklopca motornog prostora;

- podignite ručicu brisača stakla 3;

- spustite karticu 4, a zatim skinite metlicu 2.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača 2, umetnite je u njeno ležište u ručicu 3, a zatim je zakvačite sve dok ne začujete klik. Provjerite da li je pričvršćenje metlice dobro.

Za vraćanje metlica u spušteni položaj provjerite jesu li preklopljene na vjetrobranskom staklu, zatim postavite ručicu 1 u položaj A (jedan pokret): metlice brisača stakla sklope se u poklopac motornog prostora pri uključenom kontaktu.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice, vjetrobransko staklo i stražnje staklo s vodom sa sapunicom;

- ne upotrebljavajte ih kada su vjetrobransko i stražnje staklo suhi;

- podignite ih s vjetrobranskog stakla nakon što dulje vrijeme nisu radile.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla.

- redovito čistite metlice i vjetrobransko staklo vodom i sapunom;

- nemojte ih koristiti dok je vjetrobransko staklo suho;

- podignite ih s vjetrobranskog stakla nakon što dulje vrijeme nisu radile.

- U vrijeme smrzavanja pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora).

- Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je ona skinuta pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.