PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: parametri vožnje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I O ZEMLJI PRODAJE.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Nema poruke u memoriji

a) Zapis puta.

Uzastopan prikaz:

- informativne poruke (airbag suvozača OFF itd.);

- poruke o smetnjama u radu (“Proveriti ubrizgavanje”, itd.).

b) Trenutna potrošnja.

Prikazana vrijednost nakon postizanja brzine od 30 km/h.

7.4 L/100

Prosječna potrošnja od posljednjeg vraćanja na nulu.

Vrijednost se prikazuje nakon prijeđenih najmanje 400 metara od posljednjeg vraćanja na nulu.

5.8 L/100

c) Brojač prijeđenih kilometara: prijeđena udaljenost od posljednjeg vraćanja na nulu.

112,4 km

Prosječna brzina od posljednjeg vraćanja na nulu.

Prikazana vrijednost nakon prijeđenih 400 metara.

123.4 km/h

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I O ZEMLJI PRODAJE.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

POSTAVITI tlak u gumama [pritisnite i zadržite]

d) ponovno početno podešavanje tlaka u gumama.

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA

16:30

e) Podešavanje sata.

SAT I VANJSKA TEMPERATURA

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I O ZEMLJI PRODAJE.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Putno računalo s porukom o dosegu do sljedećeg servisnog pregleda

f) Intervali servisnih pregleda.

Intervali servisnih pregleda

Pristupite podacima “Doseg do sljedećeg servisnog pregleda” dok je kontakt uključen i motor zaustavljen. Kada se približi rok za sljedeći servisni pregled, moguće je više slučajeva:

- Ako je do sljedećeg servisnog pregleda ostao doseg manji od 1500 km ili jednog mjeseca: prikazuje se poruka “Predvidjeti servisni pregled” s podacima o preostaloj udaljenosti ili vremenu do sljedećeg servisnog pregleda (ovisno o tome što prije istekne).

- ako je doseg do sljedećeg servisnog pregleda 0 km ili je dosegnut datum sljedećeg servisnog pregleda: prikazuje se poruka “Servis potreban” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

To znači da servisni pregled treba obaviti što prije.

Servis za

30 000 km / 12 mjeseci

Servis za

300 km / 24 dana

Servis potreban

Ponovno početno podešavanje: za ponovno početno podešavanje dosega do sljedećeg servisnog pregleda, držite pritisnutom tipku OK otprilike 10 sekundi bez prekida dok doseg do sljedećeg servisnog pregleda ne ostane stalno prikazan na zaslonu.

Napomena: ako je servisni pregled izvršen bez zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti samo doseg do sljedećeg servisnog pregleda. U slučaju zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti doseg do servisnog pregleda i zamjene ulja.

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I O ZEMLJI PRODAJE.

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Putno računalo s porukom o dosegu do sljedećeg servisnog pregleda (nastavak)

f) Intervali servisnih pregleda.

Sljedeći redovni servisni pregled

Za prikazivanje dosega do sljedeće zamjene ulja pristupite podacima o prijeđenim kilometrima dok je kontakt uključen i motor zaustavljen.

Zamjena ulja za

30 000 km / 24 mjeseci

Ovisno o vozilu, doseg do zamjene ulja prilagođava se stilu vožnje (česta vožnja malim brzinama, vožnja od vrata do vrata, duži rad u slobodnom hodu, vuča prikolice...). Udaljenost do sljedeće zamjene motornog ulja može se dakle u nekim slučajevima brže smanjiti od stvarno prijeđene udaljenosti.

Ponovno početno podešavanje: za ponovno početno podešavanje dosega do sljedećeg servisnog pregleda, pritisnite i zadržite gumb OK otprilike 10 sekundi bez prekida dok doseg do sljedeće zamjene ulja ne ostane stalno prikazan na zaslonu.

Napomena: ako je servisni pregled izvršen bez zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti samo doseg do sljedećeg servisnog pregleda. U slučaju zamjene motornog ulja, potrebno je ponovno početno podesiti doseg do servisnog pregleda i zamjene ulja.