OSVJETLJENJA I VANJSKA SIGNALIZACIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijska svjetla

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3.

Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Funkcija paljenja dnevnih svjetala

Dnevna svjetla automatski se pale bez djelovanja na ručicu 1 prilikom pokretanja motora i gase se prilikom zaustavljanja motora.

k Kratka svjetla

Ručni način rada

Okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Automatski način rada

(ovisno o vozilu)

Okrećite prsten 2 sve dok se simbol AUTO ne bude nasuprot oznake 3: s motorom u radu, kratka svjetla se pale ili gase automatski, ovisno o vanjskom osvjetljenju, bez djelovanja na ručicu 1.

Ovisno o vozilu, kratka će se svjetla upaliti automatski nakon nekoliko pokreta metlica brisača stakala.

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad električne opreme i podesite farove (ako niste u uobičajenim uvjetima opterećenja). PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA. Općenito pazite na to da vam svjetla nisu zaklonjena (prljavština, blato, snijeg, prijevoz nekih predmeta koji ih mogu zakloniti).

á Duga svjetla:

Kada je motor u radu, uključena kratka svijetla, gurnite ručicu 1. Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za vraćanje u položaj kratkih svjetala, ponovno povucite ručicu 1 prema sebi.

Funkcija “Podizanje svjetala tijekom vožnje”

Kada su upaljena duga svjetla, funkcija “Podizanje svjetala tijekom vožnje” poboljšava vidljivost za vozača tako što automatski podiže kratko svjetlo i duga svjetla.

Prilikom isključivanja dugih svjetala, kratka se svjetla vrate u izvorni položaj.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Ovisno o vozilu, ovaj sustav automatski uključuje i isključuje duga svjetla. Kamera koja se nalazi iza unutarnjeg retrovizora omogućuje otkrivanje vozila koja pratite i ona koja dolaze iz suprotnog smjera.

Duga svjetla automatski se uključuju ako:

- je vanjsko svjetlo slabo;

- nije otkriveno niti jedno vozilo ni svjetlo;

- kada je brzina vozila veća od otprilike 40 km/h.

Ako jedan od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, sustav prelazi u način rada s kratkim svjetlima.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

Za uključivanje automatskih dugih svjetala:

- okrećite prsten 2 sve dok se ne pojavi simbol AUTO nasuprot oznake 3.

Kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Za isključivanje automatskih dugih svjetala:

- Okrenite prsten 2 u položaj koji nije AUTO;

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

U nekim uvjetima rad sustava neće biti moguć, posebice :

- iznimno loši vremenski uvjeti (kiša, snijeg, magla...);

- ako su vjetrobransko staklo ili kamera zaklonjeni;

- kada vozilo iza vas ili ono koje vam dolazi ususret ima slabo vidljiva ili prekrivena svjetla;

- ako su prednja svjetla neispravno podešena;

- sustavi koji stvaraju odbljesak;

- ...

Automatska duga svijetla (nastavak)

smetnje u radu

Kada se poruka “Auto svjetla provjerite” pojavi na instrumentnoj ploči, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Upotreba prijenosnog sustava za navigaciju noću u području vjetrobranskog stakla ispod kamere može ometati rad sustava “automatskog uključivanja dugih svjetala” (postoji opasnost od odbljeska od vjetrobranskog stakla).

Sustav “automatskog uključivanja dugih svjetala” ni u kojem slučaju ne može zamijeniti pozornost i odgovornost vozača po pitanju osvjetljenja vozila i njegovog prilagođavanje uvjetima osvjetljenja, vidljivosti i stanju u prometu.

Gašenje svjetala

Ovisno o vozilu:

- automatski, svjetla se gase nakon zaustavljanja motora kada se otvore vrata vozača ili prilikom zaključavanja vozila. U tom slučaju, prilikom sljedećeg pokretanja motora, svjetla će se ponovno upaliti u položaju prstena 2.

Napomena: u slučaju kada su upaljena svjetla za maglu, ne dolazi do automatskog gašenja osvjetljenja.

Zvučni alarm neugašenih svjetala

U slučaju kada su svjetla upaljena nakon gašenja motora, aktivira se zvučni alarm pri otvaranju vozačevih vrata kako bi vas obavijestio da su svjetla ostala upaljena.

smetnje u radu

Ako se poruka “Provjerite osvjetljenje” pojavljuje s kontrolnim svjetlom © i ako kontrolno svjetlo k trepće na instrumentnoj ploči, to označava kvar svjetala.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Funkcija pozdrava ulaza i izlaza iz vozila

(ovisno o vozilu)

Kada je funkcija uključena, dnevna i stražnja pozicijska svjetla automatski će se upaliti prilikom otkrivanja kartice ili otključavanja vozila.

Ona se automatski gase:

- otprilike minutu nakon paljenja;

- prilikom pokretanja motora ovisno o položaju ručice svjetala;

ili

- prilikom zaključavanja vozila.

Uključivanje/isključivanje funkcije

Za uključivanje ili isključivanje vanjskog prijema signala pogledajte priručnik za multimedijski sustav.

Odaberite ”ON” ili ”OFFv.

Funkcija “vanjsko osvjetljenje za pratnju”

Ova vam funkcija omogućuje trenutno paljenje pozicijskih i kratkih svjetala (npr. za osvjetljenje prilikom otvaranja vrata).

Dok je motor ugašen i svjetla isključena, prsten 2 u položaju AUTO (ili, ovisno o vozilu, u položaju 0) povucite ručicu 1 prema sebi: pozicijska i kratka svjetla upalit će se na otprilike 30 sekundi zajedno s kontrolnim svjetlima š i k na instrumentnoj ploči.

Kako biste produljili trajanje, možete povući ručicu do četiri puta (ukupno vrijeme ograničeno na otprilike dvije minute).

Na instrumentnoj će se ploči kao potvrda pojaviti poruka “osvjetljenje na _ _ _”, za kojom slijedi preostalo vrijeme. Zatim možete zaključati vozilo.

Da biste isključili svjetla prije nego se automatski isključe, okrenite prsten 2 u bilo koji položaj, a zatim ga vratite u položaj AUTO (ili, ovisno o vozilu, u položaj 0).

g Prednja svjetla za maglu (uključujući funkciju svjetala za vožnju u zavoju)

(ovisno o vozilu)

Okrećite središnji prsten 4 ručice 1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, a zatim ga pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Stražnja svjetla za maglu

Okrećite središnji prsten 4 ručice sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake 3, zatim pustite.

Rad ovisi o odabranom položaju vanjskog osvjetljenja, a kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.

Nemojte zaboraviti isključiti ta svjetla kada vam više ne bude potrebna kako ne biste ometali ostale vozače.

Gašenje

Ponovno okrenite prsten 4 kako biste doveli oznaku 3 nasuprot simbola svjetla za maglu kojeg želite isključiti. Odgovarajuće kontrolno svjetlo se gasi na instrumentnoj ploči.

Gašenje vanjskog osvjetljenja dovodi do gašenja prednjeg i stražnjeg svjetla za maglu.

Funkcija svjetala za vožnju u zavoju

(Ovisno o vozilu)

Tijekom vožnje u brzini za vožnju prema naprijed, kada je brzina vozila manja od otprilike 40 km/h, dok su kratka svjetla upaljena i pod određenim uvjetima (kut upravljača, upaljeni pokazivači smjera itd.), prilikom ulaska u zavoj upalit će se jedno od prednjih svjetala za maglu (funkcija svjetala za vožnju u zavoju) kako bi se osvijetlila unutrašnjost zavoja.

Kada se uključi brzina za vožnju unazad dok su upaljena kratka svjetla: automatski se pale dva prednja svjetla za maglu (funkcija svjetala za vožnju u zavoju).

Napomena: prilikom prebacivanja iz brzine za vožnju unazad u brzinu za vožnju prema naprijed (npr. tijekom parkiranja), dva će svjetla za maglu (funkcija svjetala za vožnju u zavoju) ostati uključena sve dok vozilo ne prijeđe brzinu od otprilike 10 km/h.

Pri vožnji po magli, snijegu ili pri prijevozu predmeta viših od krova, svjetla za maglu ne pale se automatski.

Paljenje svjetala za maglu ostaje pod vozačevom kontrolom: kontrolna svjetla na instrumentnoj ploči vas obavještavaju o njihovom paljenju (kontrolno svjetlo upaljeno) ili gašenju (kontrolno svjetlo ugašeno).

AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE DUGIH SVJETALA/KRATKIH SVJETALA