FUNKCIJA “AUTOHOLD"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenom vozilu (npr. na crvenom svjetlu, na raskrižju, u prometnom zastoju itd.), funkcija osigurava primjenu kočne sile čak i kada vozač otpusti papučicu kočnice.

Kočna sila popušta čim vozač dovoljno ubrza uz uključen stupanj prijenosa.

Uključivanje

Pritisnite prekidač 3.

Kontrolno svjetlo prekidača 3 pali se kao potvrda uključivanja funkcije.

Isključivanje

Istovremeno pritisnite papučicu kočnice i prekidač 3.

Kontrolno svjetlo prekidača 3 nestaje kao potvrda isključivanja funkcije.

Ako se kočna sila održava, parkirna kočnica automatski se zateže u sljedećim slučajevima:

- vozač je izašao iz vozila

ili

- vozilo je imobilizirano više od otprilike tri minute.

Uvjeti za održavanje kočne sile

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

- sigurnosni pojas vozača je zakopčan

i

- elektronička parkirna kočnica je otpuštena

i

- vozilo nije zaustavljeno na vrlo strmom nagibu.

Održavanje kočne sile potvrđuje se uključivanjem kontrolnog svjetla na instrumentnoj ploči.

Uvjeti za prekid kočne sile

Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

- vozač je dovoljno ubrzao uz uključen stupanj prijenosa

ili

- vozač je onemogućio funkciju.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Pri svakom pokretanju, funkcija nastavlja način rada koji je bio postavljen u trenutku posljednjeg isključivanja motora.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 1 na prekidaču 2 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

AUTOMATSKA PARKIRNA KOČNICA S FUNKCIJOM AUTOHOLD (AUTOMATSKO ZADRŽAVANJE)