Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ, MEHANIČKA RUČICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: prazan hod

D: automatski način rada

Zaslon 4 na instrumentnoj ploči prikazuje položaj koji ste uključili ručicom mjenjača 1 ili stupanj prijenosa koji je uključen u ručnom načinu rada.

Napomena: pritisnite gumb 2 za izlaz iz položaja P ili za prebacivanje iz položaja D ili N u položaj R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za deblokiranje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo 3 na zaslonu se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu 1 u položaj D.

U većini uvjeta u prometu više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pod brojem okretaja koji odgovara motoru jer “automatizam” vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će se mijenjati naviše pri manjem broju okretaja motora.

Ubrzanja i pretjecanja

Za to, pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa.

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Ručice za promjenu stupnja prijenosa 56

Ovisno o vozilu, možete upotrijebiti ručice 5 i 6 da biste promijenili stupanj prijenosa kada je ručica u položaju D.

5: prebacivanje u niži stupanj prijenosa.

6: prebacivanje u viši stupanj prijenosa.

Položaji P, N i R nisu dostupni s ručicama.

Napomena: pri uporabi gurajte sredinu ručica, ne gornji kraj.

Vožnja u ručnom načinu rada

Prilikom vožnje s ručicom mjenjača u položaju D, možete se prebaciti na ručni način vožnje pomoću ručica 56 na kolu upravljača. Ovisno o vozilu, dostupna su dva ručna načina vožnje:

- “privremeni” ručni način rada koji omogućuje promjenu stupnjeva prijenosa laganim pritiskom jedne od dviju ručica. Način vožnje D i uključeni stupanj prijenosa prikazuju se na instrumentnoj ploči.

Napomena: mjenjač se vraća u automatski način rada D automatski ako uključeni stupanj prijenosa više nije optimalan s obzirom na performanse vozila ili ako tijekom određenog vremena nije izvršeno nikakvo djelovanje na ručicu.

- Trajni se ručni način rada uključuje dužim pritiskom bilo koje od ručica. Način vožnje M i uključeni stupanj prijenosa pojavit će se na prikazu 7 na instrumentnoj ploči.

Napomena: povratak u automatski način rada ostvaruje se dugim pritiskom desne ručice. Automatski način rada D prikazuje se na instrumentnoj ploči.

U svakom slučaju:

- za prebacivanje u niži stupanj prijenosa pritisnite lijevu ručicu;

- za uključivanje višeg stupnja prijenosa pritisnite desnu ručicu.

Posebni slučajevi

U određenim uvjetima vožnje (koji su namijenjeni, primjerice, zaštiti motora, aktiviranju dinamičke kontrole vožnje: ESC itd.) automatizirani sustav može automatski mijenjati stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako vrsta ceste ili vremenski uvjeti (strme uzbrdice, iznenadne nizbrdice, dubok snijeg, pijesak ili blato) otežavaju ostanak u automatskom načinu rada, ovisno o vozilu, preporučljivo je prebaciti se na ručni način rada pomoću ručica na upravljaču. A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam” na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Po hladnom vremenu, kako biste izbjegli neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije pomicanja ručice iz položaja P ili N i njenog stavljanja u položaj Dili R.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo zaustavljeno, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u slobodnom hodu, pogonski kotači su mehanički blokirani poluosovinama.

Automatska parkirna kočnica mora biti uključena.

Da biste na uzbrdici ostali zaustavljeni, ne držite nogu na papučici gasa.

Postoji opasnost od pregrijavanja automatskog mjenjača.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.

Položaj P smije se uključiti samo kada se vozilo potpuno zaustavi.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila ili se obratite ovlaštenom zastupniku kako biste provjerili je li za automatski mjenjač potrebno održavanje po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

smetnje u radu

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Provjerite mjenjač” to ukazuje na kvar.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke ;

- ako se u vožnji na instrumentnoj ploči prikaže poruka “Aut. mjenjač pregrijavanje”, što prije zaustavite vozilo, pustite mjenjač da se ohladi i pričekajte da poruka nestane;

- Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem VUČA VOZILA: otklanjanje kvara.

Prilikom pokretanja, ako ručica mjenjača ostane zaglavljena u položaju P kada pritisnete papučicu kočnice (npr. zbog kvara akumulatora), moguće je ručno otpustiti ručicu da bi se pogonski kotači deblokirali. Da biste to učinili, otkvačite podnožje manžete i pritisnite tipku 9 istovremeno pritišćući tipku 8 na ručici kako biste je otključali i prebacili u položaj N.

Potražite što prije savjet Predstavnika marke.