Natrag na popis

ZEMLJOVID

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kartica

Prikaz zemljovida

Na početnom zaslonu pritisnite “Izbornik” pa “Navigacija” za pristup karti.

Također možete pristupiti karti iz miniaplikacije “Navigacija”.

Karta prikazuje trenutačni položaj i informacije koje ste konfigurirali (prikaz POI, vremenske prognoze, stanja na cesti itd.).

Za kretanje po navigacijskoj karti pritisnite i držite kartu, a zatim kliznite prstom po zaslonu u željenom smjeru.

Pritisnite Q za povratak na svoj trenutačni položaj.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Zaslon “Karta” s putovanjem u tijeku

A Informacije o putovanju, poput vremena dolaska, dodatnog vremena zbog prometa i preostale udaljenosti do sljedeće etape ili konačnog odredišta (ovisno o parametrima).

Napomena: pritisnite jednom na područje A kako bi multimedijski sustav omogućio prikaz detalja na fazama putovanja.

B Informacije o stanju u prometu za nekoliko sljedećih kilometara. Pritisnite ovo područje za prikaz popisa nezgoda na planu puta koji je u tijeku.

C Kontekstualni izbornik.

D Prikaz/povećanje:

- pritisnite gumb “±” za prikaz prednjih i stražnjih gumba za povećanje

- pritisnite tipku “Prikazi” za prikaz pogleda 2D/2D prema sjeveru, 3D/3D Inception, “Stanje u prometu”.

Napomena: ovisno o multimedijskom sustavu, te funkcije mogu biti odvojene:

- L Povećanje “±”

- M “Prikazi”.

E Položaj i naziv ulice u kojoj se nalazite. Pritisnite za pristup dodatnim značajkama.

F Izbornik navigacije

G Povratak na prethodni zaslon.

H Upozorenje na područje opasnosti.

J Ploča indikatora ograničenje brzine.

K Tijekom putovanja prikazuju se informacije o nadolazećim zavojima i ime sljedeće ulice na vašoj ruti. Pritisnite jednom ikonu zvučnika da biste aktivirali/deaktivirali glas navođenja i ponovili zadnju glasovnu uputu.

N Informacije o putovanju, kao što su vrijeme dolaska, dodatno vrijeme zbog stanja u prometu i udaljenost. Dodirnite jedinicu za prikaz faza putovanja.

P Informacije o vrstama upotrijebljenih cesta (autoceste, ceste s naplatom, vlakovi za prijevoz automobila).

Zaslon “Izračun plana puta”

Q Kada je plan puta u tijeku, možete upotrijebiti ovu funkciju za povratak na plan puta koji je u tijeku nakon pomicanja po karti.

R Zumiranje: gumbi za povećanje i smanjenje.

S Kontekstualni izbornik.

T Pritisnite gumb “Kreni” za pokretanje odabrane rute.

Zaslon “Karta” bez putovanja u tijeku

Upotrijebite Q za povratak na svoj trenutni položaj.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Zaslon “Stanje u prometu”

V Prikaz događaja u prometu na karti ili putem popisa događaja.

W Dok je navođenje u tijeku, pritisnite gumb “Zaobiđi sve” za izbjegavanje područja s gužvama u prometu.

Kontekstualni izbornik bez rute u tijeku

Pritisnite skočni izbornik za pristup izborniku “Postavke”.

Upotrijebite karticu “Ruta” za pristup sljedećim postavkama:

- “Vrsta rute”;

- “Vozi zaobilaznom cestom”;

- “Dozvoli ceste s naplatom cestarine”;

- “Dozvoli autoceste”;

- “Dozvoli trajekte”;

- “Dopusti auto-vlak”;

- “Prijedlog za automatsko navođenje”;

- “Odredišta se dijele s drugim uređajima”;

- “Dozvoli vremenski ograničene ceste”;

- “Dozvoli ceste s naplatom (“vinjeta”)”;

- “Područje za izbjegavanje”;

- “Dopusti neasfaltirane ceste”.

Upotrijebite karticu “Karta” za pristup sljedećim postavkama:

- “Boja karte”;

- “Prikaz vremena”;

- “Pogledi 2D/2D prema sjeveru, 3D/3D Inception, “Promet”

- “Prikaz stanja u prometu”;

- “Prepoznavanje prometnih znakova”;

- “Automatsko zumiranje”;

- “Moj automobil”;

- “Prikaz raskrižja”;

- “Prikaz POI točaka”;

- “Prikaz vremenskih prilika”.

Kontekstualni izbornik s rutom u tijeku

Pritisnite skočni izbornik za pristup sljedećim izbornicima:

- “Odustani od rute”;

- “Glas navođenja”;

- “Pojedin. o ruti”;

- “Postavke”.

“Odustani od rute”

Zaustavlja navigaciju u tijeku.

“Glas navođenja”

Pritisnite tipku 1 za aktiviranje/deaktiviranje glasovnog navođenja.

Napomena: ako je ova funkcija isključena, multimedijski sustav neće izdavati glasovno navođenje.

Možete pristupiti postavkama “Glas navođenja”:

- iz kontekstualnog izbornika C;

- kada multimedijski sustav emitira glasovne informacije, pritiskom na kontrole glasnoće.

Napomena:

- kontrole glasnoće mogu se koristiti samo za trenutni izvor (“Glas navođenja”, “Radio”, “Telefon”);

- indikator glasnoće 2 prikazan je u informativne svrhe. Ne možete ga upotrebljavati za prilagođavanje razine glasnoće.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

“Pojedin. o ruti”

Ova funkcija služi za prikaz detalja o trenutačnoj ruti.

Na karici “Sažetak” možete vidjeti polaznu adresu i odredišnu adresu, kao i upotrijebljene ceste.

Na kartici “Popis cesta” možete pogledati detaljan prikaz rute.

Na kartici “Koraci” možete vidjeti različite etape, udaljenosti i trajanja za svaki dio putovanja.

Način prikaza

Možete odabrati između nekoliko načina prikaza pritiskom gumba Prikaz/Zumiranje D.

Prikaz rute

Karta prikazuje vašu cijelu rutu.

Prikaz 2D

Karta prikazuje vaš trenutni položaj i okrenuta je u smjeru vašeg putovanja.

2D / pogled prema sjeveru

Karta prikazuje vaš trenutni položaj i usmjerena je prema sjeveru.

Prikaz 3D

Karta prikazuje vaš trenutni položaj na karti 3D površine. Automatski se okreće u smjeru putovanja.

Prikaz 3D Inception

(ovisno o opremi)

Karta je blago nagnuta prema gore te time pruža duži raspon vidljivosti. Automatski se okreće u smjeru putovanja.

Navođenje

Navođenje se uključuje nakon izračunavanja rute. Multimedijski sustav navodi vas tijekom cijelog putovanja te vas na svakom raskrižju obavještava o smjeru koji morate slijediti tijekom nekoliko etapa.

1. faza: Priprema.

Multimedijski će vas sustav pomoću glasovnog navođenja obavijestiti da ćete ubrzo morati izvršiti manevar.

2. faza: Upozorenje

Multimedijski sustav najavljuje manevar koji morate izvršiti.

Npr.: “Za 400 metara, izađite na sljedećem izlazu.”.

Zaslon prikazuje detaljni prikaz ili 3D sliku manevra.

3. faza: Manevriranje

Multimedijalni sustav označava koji manevar treba izvesti.

Npr.: “Na sljedećem raskrižju skrenite desno.”.

Nakon što izvršite manevar, karta će se prikazati preko cijelog zaslona.

Napomena: ako ne slijedite preporuke za vožnju ili ako napustite izračunatu rutu, multimedijski sustav automatski izračunava novu rutu.

Prometna traka

Zaslon se automatski prebacuje na detaljniji prikaz da bi vas naveo u ispravnu prometnu traku za sljedeći manevar:

- Vozni trak 3 bez strelica za smjer: tim se trakom ne smije voziti, prema izračunatoj ruti;

- Vozni trak 4 sa strelicama za smjer: tim se trakom smije voziti, prema izračunatoj ruti.

Napomena: tijekom manevra mogu se pojaviti druge prometne trake.

“Vremenska prognoza”

Na skočnom izborniku možete uključiti ili isključiti prikaz vremenske prognoze na karti.

multimedijalni sustav obavještava vas o vremenskoj prognozi u blizini vašeg položaja te na odredištu ako je putovanje u tijeku.

Napomena: usluge se moraju uključiti za prikaz vremenske prognoze. Pogledajte poglavlje “Uključivanje usluga”.

Pritisnite ikonu vremenske prognoze 5 da biste vidjeli vremensku prognozu za sljedećih nekoliko sati.

Ovim informacijama možete pristupiti i putem widgeta “Vremenska prognoza”.

KORIŠTENJE FUNKCIJE NAVIGACIJA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.