Natrag na popis

VIDEOZAPIS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Video”

U glavnom izborniku pritisnite “Aplikacije”, a zatim pritisnite izbornik “Video”.

Odaberite izvor povezanog izvora.

Ako je povezano više izvora, odaberite jedan od izvora ulaza sa sljedećeg popisa za pristup videozapisu:

- “USB1” (USB priključak);

- “USB2” (USB priključak).

Osobitost:

- sustav možda neće prepoznati neke formate;

- format USB izbrisivog memorijskog pogona mora biti FAT32 ili NTFS, a izbrisivi memorijski pogon mora imati kapacitet od najmanje 8 GB i najviše 64 GB.

“Video”

Tijekom čitanja videozapisa možete:

- podesite svjetlinu pritiskom na tipku 2;

- prilagodite brzinu reprodukcije pritiskom na gumb 3;

- pristupite kontekstualnom izborniku 4;

- pristupite prethodnom videozapisu pritiskom na 7 ako vrijeme reprodukcije nije dulje od tri sekunde. Nakon tri sekunde video nastavlja od početka;

- koristite traku za prikaz informacija 8;

- pauzirati pritiskom na 6;

- pristupite sljedećem videozapisu pritiskom na 5;

- kliknite dva puta na područje za pretpregled slike 1 za prebacivanje videozapisa u način rada preko cijelog zaslona;

- za povratak na prethodni zaslon pritisnite 9.

Osobitost:

- neke funkcije dostupne su samo u načinu rada preko cijelog zaslona;

- komande za reprodukciju automatski će nestati nakon 10 sekundi pri reprodukciji videozapisa u načinu rada preko cijelog zaslona.

Reprodukcija videozapisa moguće je samo dok vozilo stoji. U vožnji je aktivan samo zvuk trenutačnog videozapisa.

Kontekstualni izbornik

Pomoću kontekstualnog izbornika 4 možete:

- dobiti detaljne informacije o videozapisu (naslov, vrsta datoteke, datum, put itd.),

- pristup izbornicima za podešavanje.

“Informacija”

U ovom izborniku možete pristupiti informacijama o videozapisu (naslov, vrsta, vrijeme, razlučivost).

Napomena; više informacija o kompatibilnim formatima videozapisa potražite kod Predstavnika marke.

“Postavke”

U izborniku “Postavke” možete odabrati vrstu prikaza:

- “Prilagodi” (prilagođen);

- “Cijeli zaslon”.

Svaki se novi umetnuti USB memorijski pogon analizira i njegova se slika pohranjuje u multimedijalni sustav. Ovisno o veličini USB izbrisivog memorijskog pogona, zaslon multimedije može se postaviti u stanje pripravnosti. Pričekajte nekoliko sekundi. Koristite samo USB izbrisive memorijske pogone koji su sukladni važećim nacionalnim zahtjevima.

PREGLEDAJTE SVOJE VIDEOZAPISE

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.