Natrag na popis

USLUGE AKTIVIRANJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uključivanje usluga

Da bi povezane usluge vašeg vozila mogle funkcionirati (prometne informacije u stvarnom vremenu, potražite POI na mreži, daljinsko upravljanje vozilom putem pametnog telefona itd.), prvo ih morate ih uključiti.

Uključivanje usluga također omogućuje daljinsko ažuriranje sustava i karata. Pogledajte poglavlje “Ažuriranje sustava i karata”.

Napomena: uključivanje usluga besplatno je tijekom određenog vremena nakon isporuke vašeg vozila.

Za sve dodatne informacije potražite savjet odobrenog zastupnika.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere opreza da bi osigurao potpuno sigurnu obradu vaših podataka.

Ako povezane usluge još nisu aktivirane, multimedijski sustav predlaže da zahtjev za aktivaciju pošaljete na poslužitelj pritiskom na “Veza”, a zatim potvrdite zahtjev pritiskom na “Aktiviraj” 2.

Za više informacija pritisnite gumb “Pojedinosti” 1.

Napomena: budući da usluge treba aktivirati samo jednom, kontrola “Veza” neće biti dostupna tijekom vremena potrebnog za aktiviranje usluga, što može trajati do 72 sata.

Prikupljanje podataka

Da bi usluge mogle raditi, vaše vozilo prikuplja podatke o položaju vozila i svom stanju rada.

Ti se podatci mogu podijeliti s našim partnerima ili pružateljima usluga.

Ti su podaci osobne prirode.

Multimedijski sustav predlaže da aktivirate prikupljanje podataka. Pritisnite “Da” 4 za aktiviranje ili “Ne” 3 za isključivanje prikupljanja podataka.

Nakon potvrde vašeg zahtjeva za aktivacijom usluge, kada pokrenete multimedijski sustav, od vas će se zatražiti da aktivirate ili deaktivirate prikupljanje podataka.

Izaberite “ON” za aktiviranje ili “OFF” za deaktiviranje prikupljanja podataka, a zatim pritisnite “OK” za potvrdu.

Privremen prekid prikupljanja podataka

Prikupljanje podataka o vozilu može se privremeno prekinuti.

Da biste to učinili, prilikom pokretanja vozila prikupljanje podataka postavite na “OFF”.

Dijeljenje podataka možete prekinuti u bilo kojem trenutku na izborniku “Postavke”, na kartici “Sustav”, pa na izborniku “Upravitelj uređajima” i kartici “Data” ili pritiskom na ikonu 5 za izravan pristup “Data” izborniku.

Za više informacija o ikoni statusa prijema 5, pogledajte odjeljak “Postavke sustava”.

Usluge će biti onemogućene, osim obaveznih sigurnosnih funkcija koje se odnose na automatski hitni poziv u slučaju nesreće.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere opreza da bi osigurao potpuno sigurnu obradu vaših podataka.

Zaštita podataka

Podatke iz vašeg vozila obrađuje proizvođač, odobreni distributeri i drugi subjekti u grupi proizvođača. Pojedinosti proizvođača dostupne su na njegovu web-mjestu i na posljednjoj stranici korisničkog priručnika vozila.

U skladu s propisima koji se odnose na vas, pogotovo ako se nalazite u Europi, možete zatražiti:

- podatke koje je proizvođač prikupio o vama i njihovu provjeru;

- ispravljanje svih netočnih podataka;

- uklanjanje podataka koji se odnose na vas;

- kopiju svojih podataka kako biste ih ponovno iskoristili drugdje;

- u bilo kojem se trenutku možete usprotiviti upotrebi vaših podataka;

- zamrznuće upotrebe svojih podataka.

Stranka se ima pravo usprotiviti obradi svojih osobnih podataka, posebno ako se koriste u svrhu potencijalne prodaje ili profiliranje.

Zaštita osobnih podataka

Neovisno o tome odlučite li uskratiti dijeljenje podataka, podaci o korištenju vozila proslijedit će se proizvođaču i relevantnim partnerima/podružnicama u sljedeće svrhe:

- za omogućavanje rada i održavanja vašeg vozila;

- poboljšanje životnog ciklusa vašeg vozila.

Svrha upotrebe ovih podataka nije komercijalno ispitivanje, već kontinuirano poboljšanje vozila proizvođača i sprječavanje problema koji mogu ometati njihov svakodnevni rad.

Za više informacija na web-mjestu proizvođača dostupna su pravila o zaštiti podataka, čiju adresu možete pronaći u korisničkom priručniku vozila.

Istek usluga

Usluge su uključene tijekom ograničenog vremenskog razdoblja. Po isteku tog razdoblja, usluge prestaju funkcionirati. Da biste ponovno aktivirali usluge, pogledajte odlomak pod naslovom “Kupnja i obnova usluga”.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere opreza da bi osigurao potpuno sigurnu obradu vaših podataka.

AKTIVIRANJE USLUGA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.