Natrag na popis

SLUŠANJE RADIJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Radio”

Na glavnom izborniku pritisnite “Radio”. Ako se radijska stanica već reproducira, pritisnite prečac u području A na nekim stranicama izbornika “Navigacija” ili “Telefon”.

“Radio” zaslon

1 Logotip radiostanice koju trenutno slušate.

2 Naziv trenutačne stanice i frekvencije. Tekstne informacije (izvođač, pjesma itd.).

3 Pristup ručnom unosu željene frekvencije.

4 Pokazivač odabira funkcija informacija o stanju u prometu i praćenju stanica.

5 HD radio uživo.

6 Pohranite trenutačno aktivnu stanicu “Memorirano”.

7 Pristupite kontekstualnom izborniku.

8 Pristup sljedećoj ili prethodnoj stanici.

9 Pristup sljedećoj ili prethodnoj frekvenciji.

10 Traka birača frekvencije.

11 Povratak na prethodni zaslon.

12 Pristup izborniku izvora zvuka

Napomena: dostupne informacije ovise o odabranoj stanici ili frekvencijskom pojasu.

Možete odabrati spremljenu stanicu, pomicati se po radiostanicama po frekvenciji ili popisu ovisno o odabranom načinu pritiskom na gumb na komandama na kolu upravljača.

način rada “Frekv.”

Ovaj način rada upotrebljavajte za odabir radiostanice u odabranom frekvencijskom pojasu. Za pretraživanje frekvencijskog raspona, na raspolaganju su vam dvije mogućnosti:

- traženje po frekvenciji: skenirajte frekvencije) uzastopnim pritiscima gumba 9 ili izravno pomičite pokazivač na traci za odabir 10;

- pretraživanje po stanicama: pomičite se prema naprijed ili nazad do sljedeće stanice pritiskom na gumbe 8.

Odaberite radijski frekvencijski pojas

Odaberite “FM”, “AM” ili “DAB” (digitalni radio) tako da pritisnete “Izvori” 12 na multimedijalnom zaslonu.

Također možete odabrati frekvencijsko polje pomoću gumba na komandama na kolu upravljača.

Pohrana trenutačne radio stanice

Pomoću ove funkcije pohranite trenutačno aktivnu stanicu.

U načinu rada ”Frekv.” pritisnite gumb 6 ili pritisnite i držite logotip 1 trenutačne stanice i odaberite mjesto (na jednom od tri stranice 13) tako da pritisnete predviđeno mjesto dok se ne javi zvučni signal bip.

Moguće je memorirati do 27 radijskih stanica.

način rada “Popis”

Ovaj način rada omogućuje traženje postaje čiji naziv znate na abecednom popisu.

Brzo pretražite popis za prikaz svih radijskih postaja. Radijska stanica 14 na kojoj ste se zaustavili reproducira se. Na popisu možete odabrati i radio stanicu kako biste je izravno slušali.

Ako stanica ne upotrebljava RDS ili ako je vozilo na području s loš radijskim prijemom, ime i logotip neće se prikazati na zaslonu. Prikazuju se samo njihove frekvencija, na vrhu popisa.

Napomena: dostupne informacije ovise o odabranoj stanici ili frekvencijskom pojasu.

način rada “Memorirano”

Ovaj način rada omogućuje pristup prethodno upamćenim radijskim postajama. Za više informacija pogledajte “Spremi zadanu stanicu” u ovom odjeljku.

Pritisnite jednu od tipki 15 za odabir stanice koju želite slušati.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kontekstualni izbornik 7

Kontekstualni izbornik 7 koristite u bilo kojem načinu rada za otvaranje postavki i konfiguraciju sljedećih funkcija radija:

- “Radiopostavke”;

- “Postavke okoline zvuka”;

- “Postavke zvuka”.

Za dodatne informacije pogledajte poglavlje “Postavke”.

“Radiopostavke”

Iz postavki možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:

- “AM”;

- “Radiotekst”;

- “Regija”;

- “TA/i-Traffic”;

- “logotip”;

- “HD radio”;

-...

AM

Prikaz valnog područja AM na popisu izvora zvuka 11 možete aktivirati/onemogućiti pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Radiotekst”

(tekstualne informacije)

Neke FM radijske postaje emitiraju tekstualne informacije koje se odnose na program koji se sluša (npr.: naziv pjesme). Ako želite prikazati te detalje, uključite ovu funkciju.

Napomena: ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim stanicama.

“Regija”

Frekvencija radiopostaje “FM” može se mijenjati ovisno o geografskom području. Ovu funkciju uključite kako biste prilikom promjene regije mogli slušati istu radijsku stanicu. Audio sustav automatski će pratiti promjene frekvencije bez prekida.

Ako kvaliteta signala padne kada je način rada “Regija” isključen, radio će se prebaciti na novu frekvenciju koja može raditi kao relej stanice koju ste prethodno slušali.

Osobitost:

- stanice u istim područjima ponekad emitiraju različite programe ili upotrebljavaju različite nazive radijskih stanica;

- neke radijske stanice emitiraju putem regionalnih frekvencija. U tom slučaju:

- kada je stavka “Regija” uključena: sustav se neće prebaciti na odašiljač za novu regiju, ali će se normalno prebacivati između odašiljača početne regije.

- kada je stavka “Regija” onemogućena: sustav će se prebaciti na odašiljač za novu regiju, čak i ako je program emitiranja drugačiji.

“TA/i-Traffic”

(informacije o stanju u prometu)

Ovisno o zemlji, kada je ova funkcija uključena vaš audio sustav omogućuje automatski prijam informacija o stanju u prometu od trenutka kada se emitiraju na određenim FM radijskim postajama.

Morate odabrati frekvenciju stanice koja emitira informacije o stanju u prometu. Ako je aktivan drugi izvor (USB, Bluetooth), automatski će se prekinuti kada stignu upozorenja o stanju u prometu.

“Simulcast”

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DAB stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je aktiviran “Simulcast FM/DAB”, bit će potrebno nekoliko sekundi da se sustav prebaci na FM zemaljski radio. Može doći do promjene glasnoće zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DAB čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom istodobnog emitiranja, nazivu postaje prethodi “FM>”.

“DAB prioritet”

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DAB stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: tijekom DAB prioritetnog emitiranja, nazivu postaje prethodi “DAB>”.

“Dijaprojekcija”

Ovisno o državi, ova funkcija omogućava vam da prikažete informacije o programu, glazbi ili vremenu umjesto logotipa prilikom slušanja nekih radijskih postaja DAB.

Ovisno o digitalnoj radijskoj postaji koju slušate, mogu se slati slike koje sadržavaju vizualne informacije o ovim elementima.

Napomena: ove informacije dostupne su samo na određenim radijskim stanicama.

Postavke okoline zvuka

Iz postavki možete uključiti ili isključiti sljedeće elemente:

- “Prirodno”;

- “Uživo”;

- “Klub”;

- “Lounge”;

-...

Napomena: popis načina rada ekvilizatora može se razlikovati ovisno o opremi.

“Postavke zvuka”

U ovom izborniku može se postaviti sljedeće:

- “Pojačanje Bas tonova”: koristite ovu funkciju za pojačanje/smanjenje basa.

- “Dub. tonovi / sred. tonovi / vis. tonovi”: koristite ovu funkciju za pojačanje/smanjenje basa, srednjih ili visokih tonova.

- Podešavanje glasnoće ovisno o brzini: dok je ova funkcija uključena, glasnoća audio sustava ovisi o brzini vozila. Funkciju možete onemogućiti ili možete prilagoditi njezinu osjetljivost.

-...

Dodatne informacije o dostupnim postavkama potražite u odjeljku “Postavke”.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

KORIŠTENJE FUNKCIJE RADIO

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.