Natrag na popis

PODEŠAVANJA SUSTAVA ZA NAVIGACIJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Postavke”

Na početnom zaslonu pritisnite kartu ili u glavnom izborniku pritisnite “Navigacija”.

Pritisnite izbornik Navigacija i zatim “Postavke”.

Ruta”

Na kartici Ruta” 1 možete pristupiti postavkama u nastavku:

- ”Vrsta rute”;

- ”Omogući alternativnu rutu”;

- U slučaju gustog prometa idite obilaznim pravcem;

- ”Dozvoli ceste s naplatom cestarine”;

- ”Dozvoli autoceste”;

- ”Dozvoli trajekte”;

- “Dopusti auto-vlak”;

- ”Učenje navigacije”;

- “Odredišta se dijele s drugim uređajima”;

- “Dozvoli vremenski ograničene ceste”;

- Dopustite cestarine;

- “Područje za izbjegavanje”;

- Dopusti neasfaltirane ceste;

-...

“Vrsta rute”

Ova postavka omogućuje opcije rute “Brza”, “Eco” ili “Kratka”.

“Omogući alternativnu rutu”

Možete dopustiti/blokirati alternativnu rutu pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Vozi zaobilaznom cestom”

Možete omogućiti obilaske i konfigurirati mogućnosti “Uvijek”,”Pitaj” ili “Nikada”.

“Dozvoli ceste s naplatom cestarine”

Ova postavka upravlja vožnjom cestama s naplatom cestarine i možete je konfigurirati na “Uvijek”, “Pitaj” ili “Nikada”.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

“Dozvoli autoceste”

Omogućite/onemogućite upotrebu autocesta na ruti pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Dozvoli trajekte”

Omogućite/onemogućite upotrebu trajekata na ruti pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Dopusti auto-vlak”

Omogućite/onemogućite upotrebu vlakova za prijevoz automobila na ruti pritiskom na “ON” ili “OFF”.

”Učenje navigacije”

Upotrijebite ovu programsku funkciju navigacije za upravljanje parametrima povjerljivosti koje se odnose na programiranje podataka navigacije.

Multimedijalni sustav analizira vaša dnevna putovanja i broj relacija kako bi vam predložio odredište bez potrebe njegova konfiguriranja pri pokretanju multimedijalnog sustava. Na primjer, kuća, posao itd.

Možete pristupiti postavkama u nastavku:

- Aktivirajte učenje navigacije pritiskom na “ON” ili “OFF”;

- “Prijedlog za automatsko navođenje” pritiskom na “ON” ili “OFF”;

- Izbrišite pohranjene planove puta.

Odredišta se dijele s drugim uređajima

Na telefonu možete planirati putovanje i podijeliti ga s multimedijalnim sustavom. Za više informacija o određenoj aplikaciji pogledajte poglavlje “My Renault”.

Prilikom pokretanja vozila, multimedijski sustav obavještava vas o “Isplanirali ste rutu na vašem pam. telefonu”.

Imat ćete na izbor:

- “Kreni”;

- “Spremi u favorite”;

- “Zanemari”.

Dopustite/blokirajte dijeljenje odredišta pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Dozvoli vremenski ograničene ceste”

Ova opcija omogućuje upotrebu cesta s vremenskim ograničenjem i možete je postaviti na “Uvijek”, “Kad su otv” ili “Nikada”.

Dopustite cestarine.

Omogućite/onemogućite upotrebu cesta na kojima se naplaćuje cestarina pritiskom gumba “ON” ili “OFF”.

“Područje za izbjegavanje”

Uključite/isključite područje koje treba izbjegavati u planu puta pritiskom gumba “ON” ili “OFF”.

“Dopusti neasfaltirane ceste”

Dopustite/blokirajte ceste koje nisu prikladne za vozila na ruti pritiskom na “ON” ili “OFF”.

Obavijest o prelasku granice

Obavijest multimedijalnog sustava možete aktivirati/deaktivirati u slučaju prelaska granice.

Kontekstualni izbornik

U skočnom izborniku 2 možete promijenitii “Kontrola tona”.

“Karta”

Upotrijebite karticu “Karta” 3 za pristup sljedećim postavkama:

- ”Tema karte”;

- “Prikaz vremena”;

- “Prikaz stanja u prometu”;

- “Prom. znak”;

- “Automatsko zumiranje”;

- “Moj automobil”;

- “Prikaz raskrižja”;

- “Prikaz POI točaka”;

- ”Prikaz vremenskih prilika”;

- ”Informacije o državi”;

”Tema karte”

Upotrijebite ovu opciju za podešavanje boje karte “Automatski”, “Dan” ili “Noć”.

“Prikaz vremena”

Upotrijebite ovu opciju za prikaz “Vrijeme dolaska” ili “Vrijeme do odredišta”.

“Prikaz stanja u prometu”

Dopustite/blok prikaz stanja u prometu tako da pritisnete “ON” ili “OFF”.

“Prom. znak”

Ovaj izbornik omogućuje sljedeće funkcije:

- “Prom. znak”;

- “Upozorenje za prekoračenje brzine”;

- “Prikaz rizičnog područja”;

- “Zvučno upozorenje na rizično područje”

Dopustite/blokirajte pritiskom na “ON” ili “OFF”.

Pritisnite gumb “Resetiraj” na skočnom izborniku 4 za prebacivanje svih postavki na “ON”.

“Automatsko zumiranje”

Dopustite/blokirajte “Automatsko zumiranje” pritiskom na “ON” ili “OFF”.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

“Moj automobil”

Možete promijeniti vizualni prikaz vozila pritiskom na strelicu ulijevo ili udesno 6 i odabrati željeni model.

Za potvrdu odabira ostanite na željenom modelu i pritisnite strelicu za povratak 5.

“Prikaz raskrižja”

Dopustite/blokirajte prikaz raskršća pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Prikaz POI točaka”

Uključite/isključite prikaz POI na karti:

- “Benzinska crpka”;

- Stanica za punjenje (za električna i hibridna vozila).

- “Parkiralište”;

- “Restoran”;

- ”Smještaj”;

- “Putovanja” i putovanje;

- “Kupovina”;

- “Bolnica”;

-...

Na karti možete izravno odabrati POI. Multimedijski će sustav predložiti nekoliko mogućnosti:

- “Kreni”;

- “Nazovi”.

Više informacija potražite u odjeljku “POI točka” u poglavlju oke se zove “Unos odredišta”.

“Prikaz vremenskih prilika”

Dopustite/blokirajte prikaz vremenske prognoze pritiskom na “ON” ili “OFF”.

”Podaci o državi”

Na prikazanom popisu država možete pronaći ograničenja brzine koja su na snazi, smjer prometa, jedinicu za brzinu itd.

Kontekstualni izbornik

U kontekstualnom izborniku 4 možete ponovno pokrenuti “Kontrola tona”.

“Ažuriranje karte”

Možete pregledati popis država instaliranih u sustavu za navigaciju.

Automatska ažuriranja primjenjuju se samo na državu koja je registrirana kao omiljena.

Za ažuriranje karata prvo provjerite jesu li sve usluge vozila aktivirane. Pogledajte poglavlje “Uključivanje usluga”.

Električno vozilo

Na kartici Z.E. 7 možete konfigurirati postavke za punjenje i upozorenja.

“Upozorenje o niskoj razini napunjenosti baterije”

Upozorava vas kada napunjenost baterije padne ispod 20%.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

“EV planer rute”

Ova funkcija ima dva načina rada: “Ručno” i “Automatski”.

U načinu rada “Automatski” sustav traži stanice za punjenje duž vaše rute kako bi vam omogućio da dosegnete željeno odredište.

Stanice za punjenje postavljene su tako da razina napunjenosti ne padne ispod 20%.

U načinu rada “Ručno”: ako je razina napunjenosti akumulatora preniska, sustav vas pita da ručno dodate dostupne stanice za punjenje kako biste dosegli svoje odredište.

“Vrsta punjenja”

Omogućuje vam odabir stanica za punjenje koje nude, ovisno o vašem odabiru, način punjenja koji odgovara vašim potrebama i prikazuje ih na karti.

“Posljednja punionica”

Ova funkcija šalje poruku upozorenja kada sustav otkrije premalo stanica za punjenje u blizini vaše lokacije. Upozorenje se šalje ako sustav otkrije nisku napunjenost akumulatora. Dopustite/blokirajte funkciju pritiskom na “ON” ili “OFF”.

“Vrsta poveznika”

Omogućuje vam odabir stanica za punjenje koje imaju priključke prikladne za vaše vozilo i prikazuje ih na karti.

Kontekstualni izbornik

Upotrijebite kontekstualni izbornik 8 za:

- “odabir / poništavanje odabira svih stavki”:

- “Vrsta punjenja”;

- “Vrsta poveznika”;

- prikaz opisnih podataka o različitim stavkama Vrsta poveznika.

Hibridna vozila

Na kartici “Hibrid” 9 možete konfigurirati postavke i upozorenja koji se odnose na hibridna vozila.

E-Nav

Ova funkcija upotrebljava podatke o vašem programiranom planu puta za inteligentno upravljanje električnom energijom hibridnog vozila predviđajući nagibe i gužve u prometu. Osim toga, optimizira E.V vožnju u urbanim područjima.

“Vrsta punjenja”

Omogućuje vam odabir stanica za punjenje koje nude, ovisno o vašem odabiru, način punjenja koji odgovara vašim potrebama i prikazuje ih na karti.

“Vrsta poveznika”

Omogućuje vam odabir stanica za punjenje koje imaju priključke prikladne za vaše vozilo i prikazuje ih na karti.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

KORIŠTENJE FUNKCIJE NAVIGACIJA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.