Natrag na popis

KORISNIČKE POSTAVKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Konfiguracija vozila”

U izborniku “Postavke” odaberite karticu “Vozilo”, zatim “Konfiguracija vozila”.

U ovom izborniku možete pristupati sljedećim karticama:

- “Vožnja”;

- “Pristup”;

- “Brisači / svjetla”;

- “Dobro došli”.

Za ponovno početno podešavanje svih podešavanja konteksta pritisnite 1 pa zatim “Resetiraj”.

Napomena:dostupne postavke ovise o razini opreme.

“Vožnja”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje sljedećih opcija:

- “Slobodni način rada kotača”;

- “Zvučni signal indikatora za promjenu brzine”;

- “Glasnoća zvuka pokazivača smjera”;

- “Pokazivač smjera - način vož. na autocesti”;

-...

“Pristup”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje sljedećih opcija:

- “Automatsko zaključavanje vrata”;

- “Zaključavanje/otključavanje bez ruku”;

- “Otključ. pri približavanju / zaključ. pri udaljavanju”;

- “Tihi način”;

- “Automatsko ponovno zaključavanje”;

- “pristupite i započnite telefonom”;

-...

Osobitost:

- neke opcije postaju dostupne samo kad se aktiviraju prethodne opcije.

- za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik vozila.

“Brisači / svjetla”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje sljedećih opcija:

- “Automatsko uključivanje dugih svjetala”;

- “Automatsko praćenje do kuće”;

- “Str. brisač uklj. pri vožnji unatrag”: brisač stražnjeg stakla uključuje se čim se uključi brzina za vožnju unazad;

Napomena: ova opcija radi samo ako su uključeni brisači prednjeg stakla.

- “Automatski brisač sprijeda”;

- “Brisanje nakon pranja”.

“Dobro došli”

Ovaj izbornik omogućuje uključivanje/isključivanje sljedećih opcija:

- “Vanjska dobrodošlica”;

- “Automatsko preklapanje zrcala”;

- “Unutarnja dobrodošlica”;

- “Automatsko svjetlo u kabini”;

-...

PRILAGODBA VAŠEG KORISNIČKOG PROFILA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.