Natrag na popis

GLAZBA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Glazba”

Na glavnom izborniku pritisnite “Glazba”, a na drugim izbornicima pritisnite prečac u području A.

Taj izbornik omogućuje slušanje glazbe iz vanjskog izvora (USB, AUX itd.). Odaberite izvor ulaza povezanog na sustav sa sljedećeg popisa:

- “USB1” (USB priključak);

- “USB2” (USB priključak);

- “Bluetooth®”;

- “AUX” (Jack).

Ranije navedeni izvori glazbe mogu se razlikovati ovisno o razini opreme. Ma multimedijskom zaslonu se prikazuju i mogu odabrati samo dostupni izvori.

Osobitost:

- sustav možda neće prepoznati neke formate;

- format USB izbrisivog memorijskog pogona mora biti FAT32 ili NTFS, a izbrisivi memorijski pogon mora imati kapacitet od najmanje 8 GB i najviše 64 GB.

Način rada

B Informacije o trenutačno aktivnom audio zapisu (naziv pjesme, ime izvođača, naziv albuma i naslovnica, ako su preneseni iz izvora).

1 Prečac do izbornika “Navigacija”.

2 Prečac do izbornika “Telefon”.

3 Naziv trenutačno aktivnog izvora.

4 Prečac audio popisa za reprodukciju raspoređenog po kategoriji.

5 Duljina aktivnog audio zapisa.

6 Pristup skočnom izborniku.

7 Uključivanje/isključivanje ponavljanja zapisa ili popisa za reprodukciju.

8 Pristupite trenutačnom popisu za reprodukciju.

9 Kratki pritisak: aktiviranje sljedećeg audio zapisa.

Pritisnite i držite: brzo prema naprijed.

10 Traka napretka trenutačno aktivnog audio zapisa.

11 Pauza/nastavak audio zapisa.

12 Kratki pritisak: povratak na početak trenutnog zvučnog zapisa.

Drugi kratki pritisak (manje od tri sekunde nakon prvog kratkog pritiska): reprodukcija prethodnog zvučnog zapisa.

Pritisnite i držite: brzo premotavanje prema nazad.

13 Uključivanje/isključivanje nasumične reprodukcije audio zapisa.

14 Vrijeme reprodukcije trenutačnog audio zapisa.

15 Pristup audio izvorima.

U izborniku “Pretraži” pristupite popisima reprodukcije raspoređenima po kategoriji (“Popisi za reproduciranje”, “Izvođači”, “Albumi”, “Podcasti”).

Napomena: možete odabrati samo dostupne izvore. Nedostupni izvori neće se prikazati na zaslonu.

Reprodukciju možete sortirati prema kategoriji (“Popisi za reproduciranje”, “Izvođači”, “Albumi”, “Podcasti”, itd.)

Tijekom reprodukcije pjesme, možete:

- pristupiti popisu za reprodukciju u tijeku 8;

- sljedećem zapisu pristupite pritiskom na tipku 9 ili pritisnite i držite za brzo premotavanje zapisa u tijeku prema naprijed;

- pauzirati pritiskom na 11;

- prethodnom zapisu pristupite pritiskom na tipku 12 ili dugo pritisnite za brzo premotavanje zapisa u tijeku prema nazad;

- prikazati traku za prikaz informacija 10 i koristiti je za odabir glazbe.

Napomena: ovisno o spojenom ulaznom izvoru, prikaz na multimedijalnom zaslonu će se razlikovati.

Glazbu možete promijeniti pomoću tipke na komandi kola upravljača.

način rada “Popis”

Pritisnite gumb “Popis” za pristup trenutnom popisu za reprodukciju.

Osobitost:

- sustav po zadanim postavkama reproducira sve zapise;

- prethodno opisani popisi za reprodukciju razlikuju se ovisno o spojenom ulaznom izvoru i njegovom sadržaju.

Kontekstualni izbornik 6

U kontekstualnom izborniku 6 pritisnite “Postavke zvuka” da biste pristupili postavkama zvuka (bas, balans, glasnoća/brzina itd.).

Svaki se novi umetnuti USB memorijski pogon analizira i njegova se slika pohranjuje u multimedijalni sustav. Ovisno o veličini USB izbrisivog memorijskog pogona, zaslon multimedije može se postaviti u stanje pripravnosti. Pričekajte nekoliko sekundi. Koristite samo USB izbrisive memorijske pogone koji su sukladni važećim nacionalnim zahtjevima.

KORIŠTENJE FUNKCIJE GLAZBA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.