Natrag na popis

FOTOGRAFIJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izbornik “Fotografija”

U glavnom izborniku pritisnite “Aplikacije”, a zatim pritisnite karticu “Fotografija”.

Odaberite izvor povezanog izvora.

Ako je povezano više izvora, odaberite jedan od izvora ulaza sa sljedećeg popisa za pristup fotografijama:

- “USB1” (USB priključak);

- “USB2” (USB priključak).

Osobitost:

- sustav možda neće prepoznati neke formate;

- format USB izbrisivog memorijskog pogona mora biti FAT32 ili NTFS, a izbrisivi memorijski pogon mora imati kapacitet od najmanje 8 GB i najviše 64 GB.

Reprodukcija

Možete odabrati prikaz svih fotografija u dijaprojekciji ili pregled jedne fotografije.

Tijekom očitavanja jedne fotografije, možete:

- pristupite prethodnoj ili sljedećoj fotografiji brzim pomicanjem područja pregleda slika 1;

- prebacite se iz normalnog načina rada (podešen) u način rada preko cijelog zaslona pritiskom na tipku 3 ključ ili dvostrukim klikom na područje za pretpregled slike 1;

- okretati fotografiju pritiskom na tipku 5;

- pokrenuti dijaprojekciju pritiskom na tipku 4;

- za povratak na prethodni zaslon pritisnite 6.

Reproduciranje fotografija moguće je samo dok je vozilo zaustavljeno.

Kontekstualni izbornik

Na zaslonu prikaza fotografija pritisnite tipku 2 za:

- dobivanje detaljnih informacija o fotografiji (naslov, vrsta datoteke, datum, put itd.);

- postavite fotografiju i podlogu profila korisnika;

- pristup izbornicima za podešavanje.

“Informacija”

U ovom izborniku možete pristupiti informacijama fotografije (naslov, vrsta, pristupni put, dimenzije, razlučivost).

Napomena: više informacija o kompatibilnim formatima fotografija potražite kod Predstavnika marke.

Odaberite profil

U ovom izborniku možete promijeniti sliku profila. Spremanje izmjena potvrdite pritiskom na “OK”.

“Postavke”

U ovom izborniku možete pristupiti postavkama dijaprojekcije:

- promijeniti vrijeme prikaza svakoj fotografiji u dijaporami;

- uključivanje/isključivanje efekta animacije između svake fotografije u dijaprojekciji.

Napomena: efekt animacije u dijaprojekciji aktiviran je prema zadanim postavkama.

Svaki se novi umetnuti USB memorijski pogon analizira i njegova se slika pohranjuje u multimedijalni sustav. Ovisno o veličini USB izbrisivog memorijskog pogona, zaslon multimedije može se postaviti u stanje pripravnosti. Pričekajte nekoliko sekundi. Koristite samo USB izbrisive memorijske pogone koji su sukladni važećim nacionalnim zahtjevima.

RAZGLEDAVANJE VAŠIH FOTOGRAFIJA

Iako ovaj videozapis ne prikazuje vaše vozilo, princip je isti.