Natrag na popis

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Položaj za upotrebu

Podignite ili spustite naslon za glavu, pridržavajući ga pritom povučenog prema prednjem dijelu vozila.

Za vađenje naslona za glavu

Pritisnite gumb A na bravi 1 i skinite naslon za glavu.

Za njegovo ponovno stavljanje

Umetnite šipke u utorena kućišta i spustite naslon za glavu do prvog utora. Provjerite je li njegovo zabravljenje dobro.

Položaj pospremljenog naslona za glavu

Pritisnite gumb A i spustite naslon za glavu do kraja.

Najniži položaj naslona za glavu (položaj B) namijenjen je samo za odlaganje: nemojte ga postavljati u taj položaj dok netko sjedi u sjedalu.

Budući da je naslon za glavu sigurnosni element, pazite da je on uvijek na svom mjestu i u ispravnom položaju. Vrh naslona za glavu mora biti što je bliže moguće tjemenu glave.