Natrag na popis

SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potrošnja goriva homologirana je u skladu s jednim od standardnih i propisanih metoda. Jednako kao i kod svih proizvođača, ona omogućuje međusobno uspoređivanje vozila. Potrošnja u stvarnoj upotrebi ovisi o uvjetima upotrebe vozila, opremi i načinu vožnje vozača. Za optimiziranje potrošnje pogledajte savjete u nastavku.

Ovisno o vozilu, na raspolaganju su vam različite funkcije koje vam mogu pomoći da smanjite potrošnju goriva:

- mjerač napunjenosti;

- pokazivač načina vožnje;

- prikaz prijeđene putanje i eko savjeta na multimedijalnom zaslonu;

- ekološki način rada ECO uključen putem gumba ECO.

Kada je vozilo njime opremljeno, sustav za navigaciju nadopunjuje te informacije.

Mjerač napunjenosti

(na instrumentnoj ploči)

Mjerač napunjenosti vozaču omogućuje prikaz potrošnje energije vozila u stvarnom vremenu.

Plavo područje upotrebe obnavljanja energije A

Kada u vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete kočnicu, motor generira električnu struju tijekom usporavanja, a ta se energija upotrebljava za usporavanje vozila i punjenje pogonskog akumulatora.

Područje upotrebe praznog hoda 0

Označava da ne postoji potrošnja goriva.

Zeleno područje upotrebe “preporučena potrošnja” B

Pogonski akumulator napaja motor električnom energijom potrebnom da bi se pokretalo vozilo.

Žuto područje upotrebe “potrošnja se ne preporučuje” C

Označava visoku potrošnju.

Prisutnost i prikaz te informacije ovisi o vrsti odabranog ugođaja. Pogledajte odjeljak “Zasloni i pokazivači” u 1. poglavlju.

Pokazivač načina vožnje

Obavještava vas o izabranom načinu vožnje (brzina i predviđanje). Obavijest primate posredstvom boje u području 1 na instrumentnoj ploči.

- Zeleno: umjerena, ekonomična vožnja.

- Plavo: ne baš umjerena vožnja.

- Ljubičasto: prebrza vožnja.

Dnevnik putovanja (Driving ECO² Score)

Kada je motor zaustavljen, “dnevnik putovanja” prikazuje se na zaslonu multimedijalnog sustava 2, za vozilo koja su njime opremljena, što vam omogućuje prikaz informacija o zadnjem putovanju.

On pokazuje:

- prosječna potrošnja energije;

- broj prijeđenih kilometara.

Na instrumentnoj ploči ili na multimedijalnom zaslonu 2 prikazuje se sljedeće:

- ukupna ocjena koja uzima u obzir ubrzavanje, predviđanje kočenja i vašu vještinu prilikom upravljanja brzinom;

- preporuke koje vam omogućuju poboljšavanje ocjene (pogledajte upute za opremu).

Sustav za navigaciju

Pomoću dostupnih informacija na navigacijskom sustavu (stanje u prometu, najbliža postaja za punjenje itd.) lakše upravljajte putovanjem.

Ekološki način rada ECO

Način rada ECO funkcija je koja optimizira doseg vozila. Djeluje na neke sustave koji troše napajanje u vozilu (grijanje, klima uređaj, servo upravljač itd.) i na neke radnje u vožnji (ubrzavanje, reguliranje brzine, usporavanje itd.).

Uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 3.

Kontrolno svjetlo 5 prikazuje se na instrumentnoj ploči, a donji dio instrumentne ploče 4 svijetli zelenom bojom.

U vožnji, moguće je privremeno izaći iz načina vožnje ECO za vraćanje radnih karakteristika motora.

Za to, pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa.

Način rada ECO ponovno se uključuje čim otpustite papučicu gasa.

Isključenje rada

Pritisnite prekidač 3.

Kontrolno svjetlo 5 isključuje se na instrumentnoj ploči, a donji dio instrumentne ploče 4 svijetli plavom bojom.

Dok je uključen način rada ECO, brzina vozila ograničena je na približno 90 km/h.

Regulator brzine prelazi u stanje mirovanja kada se uključi ili isključi način rada ECO. Pogledajte “Regulator/ograničivač brzine: funkcija regulatora brzine” u 2. poglavlju.