Natrag na popis

RAZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rashladna tekućina

Razina se provjerava dok je motor isključen i na ravnoj površini. Razina na hladno mora biti između oznaka “MINI" i "MAXI" označenih na spremniku rashladne tekućine 1.

Nadolijte na hladno prije nego dosegne oznaku “MINI".

Kada se vozilo puni ili je uključen kontakt, nemojte izvoditi radove ispod poklopca motora.

Učestalost provjere razine

Redovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (može doći do značajnih oštećenja na motoru uslijed nedovoljne razine rashladne tekućine).

Ukoliko je nadolijevanje potrebno, koristite samo proizvode koje preporuča naša tehnička služba koji vam osiguravaju:

- zaštitu od smrzavanja;

- zaštitu od prohrđavanja rashladnog sustava.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Niti jedan zahvat se ne smije izvoditi na rashladnom sustavu dok je motor zagrijan.

Opasnost od opekotina.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Kočiona tekućina

Razina se mora provjeravati kod zaustavljenog motora i na ravnom tlu. Treba je često kontrolirati, a obavezno kada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.

Punjenje

Pri svakom zahvatu na hidrauličkom sustavu stručna osoba mora promijeniti i tekućinu.

Obvezna je upotreba tekućina koje preporuča naša tehnička služba (i nadolijevanje iz originalno zatvorene posude).

Učestalost zamjene

Pogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozila.

Razina 2

Normalno je da razina pada u skladu s istro- šenosti kočionih obloga, ali nikada ne smije pasti ispod oznake upozorenja “MINI” .

Ako želite sami provjeriti stanje istrošenosti diskova, nabavite brošuru s objašnjenjem postupka kontrole raspoloživu u mreži marke ili na internetskoj stranici proizvođača.

U slučaju velikog ili stalnog opadanja razine ulja, potražite savjet kod vašeg Predstavnika marke.

Prilikom zahvata u motornom prostoru, određeni dijelovi mogu biti vrući. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenu-tku.

Postoji opasnost od opekotina i teških ozljeda.

Spremnik uređaja za pranje stakala

Punjenje

Otvorite čep 3, nadolijte tekućinu i zatvorite čep.

Tekućina

Proizvod za pranje stakala (protiv smrzavanja zimi).

Brizgaljke

Za podešavanje visine brizgaljki uređaja za pranje vjetrobranskog stakla upotrijebite neki alat poput igle.