Natrag na popis

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za otvaranje, povucite ručicu 1, koja se nalazi na lijevoj strani armaturne ploče.

Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostora

Podignite poklopac za nekoliko centimetara i gurnite ručicu 2 u lijevo.

Kada se vozilo puni ili je uključen kontakt, nemojte izvoditi radove ispod poklopca motora.

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju ukrasnu rešetku ili poklopac motora, dajte što prije Predstavniku marke da provjeri sustav zabravljivanja poklopca motora.

Prilikom zahvata ispod poklopca motornog prostora, provjerite da je ručica brisača stakla u zaustavljenom položaju.

Opasnost od ozljeda

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može biti zagrijan. Osim toga, motoventilator se može uključiti u svakom trenutku. Kontrolno svjetlo u motornom prostoru ukazuje na to.

Opasnost od ozljeda

Otvaranje poklopca

Podignite poklopac pridržavajući ga, pričvršćuje se pomoću dizalice.

Ne pritišćite poklopac motornog prostora: Opasnost od neželjenog zatvaranje poklopca.

Zatvaranje poklopca motornog prostora

Provjerite da ništa niste ostavili u motornom prostoru.

Za zatvaranje poklopca, uhvatite poklopac na sredini i pridržavajući ga spustite ga do 30m cm od položaja zatvaranja, zatim ga pustite. On se sam zatvara svojom težinom.

Nakon obavljanja bilo kakvog zahvata u motornom prostoru, provjerite da ništa nije ostalo u njemu (krpa, alat…).

U suprotnom možete oštetiti motor.

Provjerite je li zabravljenje poklopca motornog prostora dobro.

Provjerite da ništa ne ometa sidrište za zabravljenje (kamenčići, krpa…).