Natrag na popis

PODEŠAVANJE FAROVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na vozilima koja su njome opremljena, komanda A omogućava podešavanje visine svjetlosnog snopa ovisno o opterećenju.

Okrećite komandu A prema dolje za spuštanje farova ili prema gore za podizanje.

Na vozilima koja nisu opremljena komandom A, podešavanje je automatsko.

U slučaju ručnog podešavanja

Primjeri podešavanja komande A u skladu s opterećenjem

0

Vozač sam ili sa suvozačem

1

Vozač i suvozač i dva ili tri putnika straga

2

Vozač i suvozač, tri putnika straga i prtljaga

2

Vozač s prtljagom ili teretom koji dosežu najveću dopuštenu masu pod opterećenjem

3

Vozač s prtljagom (dostiže se najveća dopuštena masa pod opterećenjem)

4

Ne upotrebljavajte

U donjoj tabeli navedeno je nekoliko primjera. U svakom slučaju, podesite upravljač A ovisno o opterećenju vozila, tako da je cesta vidljiva i da ne zaslijepi ostale vozače.

U slučaju vožnje po lijevoj strani s vozilom s upravljačem na lijevoj strani (ili obrnuto), obavezno se obratite Predstavniku marke da vam podesi visinu svjetlosnog snopa dok vozite u takvim uvjetima.