Natrag na popis

PEPELJARA, UTIČNICA ZA DODATNU OPREMU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pepeljara 1

Za otvaranje, podignite poklopac. Za pražnjenje, povucite cijeli sklop, pepeljara će se izvući iz svog ležišta.

Utičnica za dodatnu opremu 2

Predviđena je za priključivanje opreme koju je odobrila tehnička služba marke.

Ako vaše vozilo nije opremljeno pepeljarom, možete ih nabaviti kod Predstavnika marke.

Priključujte samo dodatnu opremu kojoj je maksimalna snaga 120 vata (12 V).

Ako se istovremeno upotrebljava više utičnica za dodatnu opremu, ukupna snaga priključene dodatne opreme ne smije prelaziti 180 vata.

Opasnost od požara.