Natrag na popis

OGRANIČIVAČ BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ograničivač brzine je funkcija koja vam pomaže da ne prijeđete brzinu vožnje koju ste odabrali, a koja se naziva ograničena brzina.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena ograničene brzine (+).

3 Smanjivanje ograničene brzine (-).

4 Stavljanje funkcije stanje pripravnosti (s memoriranjem ograničene brzine) (O).

5 Uključivanje i pozivanje upamćene ograničene brzine (R).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1 na strani . Kontrolno svjetlo  6 svijetli narančasto i na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Limitator” popraćena crticama kako bi se označilo da je funkcija ograničivača brzine uključena i da se čeka odabir brzine ograničenja.

Da biste pohranili trenutnu brzinu, pritisnite prekidač 2 (+): ograničenje brzine zamjenjuje se crticama, a uključivanje ograničivača brzine potvrđuje kontrolno svjetlo Ð na narančastoj pozadini.

Minimalna pohranjena brzina će biti 30 km/h.

Vožnja

Kada je neka ograničena brzina upamćena, sve dok se ta brzina ne dosegne, vožnja je slična kao na vozilu bez ograničivača brzine.

Čim dosegnete pohranjenu brzinu, djelovanjem na papučicu gasa neće se moći prekoračiti programirana brzina, osim u slučaju potrebe (vidi članak “Prekoračenje ograničene brzine”).

Promjena ograničene brzine

Možete mijenjati ograničenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (+) za povećanje brzine;

- prekidač 3 (-) za smanjivanje brzine.

Funkcija ograničivač brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Prekoračenje ograničene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći ograničenu brzinu, za to: pritisnite snažno i do kraja papučicu gada (preko “tvrdog oslonca”).

Za vrijeme prekoračenja ograničena brzina treperi na instrumentnoj ploči popraćena zvučnim signalom.

Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivača brzine se vraća čim postignete brzinu koja je manja od upamćene brzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, ograničenu brzinu ne održava sustav: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ograničivača brzine prelazi u stanje mirovanja ako djelujete na prekidač 4 (O). U tom slučaju, ograničena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka "Memorirano” popraćena upamćenom brzinom na instrumentnoj ploči.

Stavljanje u stanje mirovanja potvrđuje se gašenjem kontrolnog svjetla Ð na narančastoj pozadini i uključivanjem kontrolnog svjetla .

Pozivanje ograničene brzine

Ako je neka brzina upamćena može se pozvati pritiskom na prekidač 5 (R).

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora brzine potvrđuje se paljenjem kontrolnog svjetla Ð na narančastoj pozadini.

Kada je ograničivač u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 (+) ponovno se uključuje funkcija, a da se pritom ne uzima u obzir upamćena brzina: uzima se u obzir brzina kojom vozilo vozi.

Isključivanje funkcije

Funkcija ograničivača brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje kontrolnog svjetla ( ili Ð) na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.