Natrag na popis

NA PREDNJ(EM)IM SJEDAL(U)IMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Podignite ručicu 1 za odbravljenje. Kada dođete do željenog položaja, otpustite ručicu i provjerite je li sjedalo ispravno zabravljeno.

Za podešavanje udobnosti sjedala vozača u predjelu križa:

(Ovisno o vozilu)

Spustite ručicu 2 kako biste pojačali oslonac i podignite ju kako biste ga ublažili.

Za podešavanje nagiba naslona

Okrećite kotačić 3 do željenog položaja.

Grijana sjedala

Okrenite komandu 4 u jedan od položaja 1, 2 ili 3 (ovisno o željenoj temperaturi). Kontrolno svjetlo ñ se pali na instrumentnoj ploči čim se uključi grijanje jednog od prednjih sjedala.

Sustav, opremljen termostatom, podešava grijanje.

Da biste isključili funkciju grijanja sjedala, okrenite komandu 4 u položaj OFF.

Iz sigurnosnih razloga obavite ova podešavanja dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše naslone sjedala unazad.

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na podu (područje ispred vozača) jer se u slučaju naglog kočenja ti predmeti mogu skliznuti pod papučice te tako onemogućiti njihovu upotrebu.