Natrag na popis

KOMANDA STUPNJA PRIJENOSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcionira slično automatskom mjenjaču.

Ručica mjenjača 1

Zaslon 3 na instrumentnoj ploči ukazuje na položaj ručice mjenjača.

P : parkiranje

R : Vožnja unazad

N : neutralni položaj

D : vožnja prema naprijed

Pokretanje

Upute za pokretanje motora potražite u 2. poglavlju “Pokretanje/zaustavljanje motora”.

Za izlaz iz položaja P, obavezno pritisnite papučicu kočnice prije pritiskanja gumba za deblokiranje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo c na zaslonu 3 se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpuštena u potpunosti.

Pokretanje

Tijekom vožnje pritisnite papučicu gasa da biste postigli željenu brzinu.

Svjetla za vožnju unazad pale se prilikom uključivanja brzine za vožnju unazad (kontakt uključen).

Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.

Vozilo se može pokrenuti samo ako je ručica mjenjača u položaju P.

Postavite ručicu 1 u položaj D ili R.

Vozilo se pomiče prema naprijed kada otpustite papučicu kočnice (bez pritiskanja papučice gasa).

Smetnje u vožnji

Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo zaustavljeno, pomaknite ručicu u položaj P: pogonske kotače mehanički blokirala mjenjač.

Zategnite ručnu kočnicu.

smetnje u radu

Prilikom pokretanja, u slučaju da je ručica blokirana u položaju P, ako pritisnete papučicu kočnice i gumb za odbravljenje 2, postoji mogućnost da ručno oslobodite ručicu. Za to, otkvačite poklopac 4 na podnožju ručice.

Istovremeno pritisnite na mjestu7 i gumb za otključavanje 2 na ručici.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom manevriranja (primjer : udarac u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) možete oštetiti vozilo (na primjer: iskrivljenje osovine), električni strujni krug ili pogonski akumulator.

Ne dodirujte elemente strujnog kruga ni tekućine.

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Opasnost od teških ozljeda ili strujnog udara i opasnost po život.

Dok je vozilo zaustavljeno i ovisno o nagibu i/ili opterećenju vozila, možda će biti potrebno povući ručnu kočnicu barem dva dodatna ozubljenja i uključiti položaj P.