Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ: programiranje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podešavanje programiranja

Kada je vozilo priključeno na izvor napajanja, ta funkcija omogućuje sljedeće:

- ugodnu temperaturu prije upotrebe vozila;

- optimizaciju dosega vozila.

Klima uređaj koji je moguće programirati pokreće se jedan sat prije programiranog sata da bi se dosegla ugodna temperatura.

Uvjeti rada

- kontakt mora biti isključen;

- vozilo mora biti zaključano;

- razina napunjenosti pogonskog akumulatora mora biti veća od 25 % ili, ovisno o vozilu, 45 % da bi se funkcija uključila;

- vozilo mora biti priključeno u utičnicu;

- programiranje se mora izvršiti najmanje 2 sati prije kretanja;

i

- programiranje klima uređaja mora se uključiti.

Ovisno o vozilu, programiranje je moguće sa sljedećih uređaja:

- multimedijalnog zaslona;

ili

- izbornika za prilagođavanje postavki vozila.

Kontrolno svjetlo ugrađeno u gumb 1 i kontrolno svjetlo se pale.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, odraslu osobu koja nije samostalna ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

S multimedijalnog zaslona A

Programiranje vremena pokretanja funkcije

Možete postaviti dva različita vremena.

- pritisnite gumb 1 za brzi pristup izborniku za programiranje na zaslonu A;

- odaberite “Change” za jedno od dva postavljena vremena;

- podesite sate i minute, a zatim potvrdite.

Uključivanje “programa”

- Dok je kontakt uključen i klima uređaj radi (pogledajte informacije u odjeljku “Automatski klima uređaj” u 3. poglavlju);

- odaberite program koji želite aktivirati s izbornika “Comfort timer”;

- provjerite je li neki od programa potvrđen.

- isključite motor;

- priključite vozilo na izvor napajanja;

- zaključajte vozilo.

Ta se funkcija uključuje jedan sat prije programiranog vremena da bi se postigla ugodna temperatura.

Pale se kontrolna svjetla ugrađena u gumb 1, gumb AUTO 2 i kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Dva programirana vremena nije moguće istovremeno aktivirati.

Na izborniku za prilagođavanje postavki vozila 3

Programiranje vremena pokretanja funkcije

Možete programirati jedno vrijeme.

- Nakratko pritisnite gumb B ili C da biste pristupili izborniku “PROGRAMMING”.

- Pritisnite i držite gumb B ili C da biste potvrdili.

- Nakratko pritisnite gumb B ili C da biste pristupili izborniku “Warm up cabin for”.

- Pritisnite i držite gumb B ili C da biste potvrdili.

- Nakratko pritisnite gumb B ili C da biste pristupili postavkama sata.

- Pritisnite i držite gumb B ili C - sati trepere.

- Pritisnite gumbe BC da biste postavili sat.

- Pritisnite i držite gumb B ili C da biste potvrdili postavku sata.

- Minute trepere - pritisnite gumbe BC da biste prilagodili minute.

- Pritisnite i držite gumb B ili C da biste potvrdili postavku minuta. Postavke su sada spremljene.

Uključivanje “programa”

- Dok je kontakt uključen i klima uređaj radi (pogledajte informacije u odjeljku “Automatski klima uređaj” u 3. poglavlju);

- pritisnite gumb 1.

Funkcija se pokreće dva sata prije programiranog vremena da bi se dosegla ugodna temperatura.

Pale se kontrolna svjetla ugrađena u gumb 1, gumb AUTO 2 i kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči.

Zaustavljanje programiranog klima uređaja

Klima uređaj automatski se zaustavlja približno deset minuta nakon postavljenog vremena završetka.

No funkciju je moguće uključiti ako:

- utičnica za punjenje je isključena;

- funkcija “daljinskog uključivanja” je aktivirana, pogledajte odjeljak “Klima uređaj: daljinsko uključivanje” u 2. poglavlju;

- razina napunjenosti pogonskog akumulatora niža je od 15 % ovisno o vozilu, 30 %

Povezane usluge

Klima uređaj moguće je uključiti i pomoću povezanih usluga. Dodatne informacije vezane uz radne uvjete zatražite od ovlaštenog zastupnika marke.

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozila

Nikada ne ostavljajte dijete, odraslu osobu koja nije samostalna ili životinju u vozilu kada ga napuštate, čak niti na kratko.

Kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkog prostora brzo raste.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.