Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako imate pitanja o opremi koja je potrebna za punjenje, obratite se predstavniku marke.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Punjenje

Nemojte ništa raditi na vozilu tijekom punjenja (pranje, rad na motornom prostoru i sl.).

U slučaju prisutnosti vode, znakova korozije ili stranih tijela u priključku kabela za punjenje ili u utičnici za punjenje vozila, nemojte puniti vozilo. Opasnost od požara.

Nemojte pokušati dodirnuti kontakte kabela, kućne utičnice ili utičnice za punjenje vozila ni u njih gurati premete.

Nikada nemojte priključiti kabel za punjenje u adapter, u utičnicu s više utora ni u produžni kabel.

Upotreba generatora je zabranjena.

Nemojte skidati ni mijenjati utičnicu za punjenje vozila ni kabel za punjenje. Opasnost od požara.

Nemojte mijenjati ni izvesti nikakvu radnju na instalaciji tijekom punjenja.

U slučaju udarca, čak i blažeg, u vratašca ili ventil za punjenje, čim prije ih mora pregledati ovlašteni predstavnik marke.

Pazite na kabel: nemojte ga gaziti, uranjati u vodu, natezati ga ni dopustiti da nešto u njega udara.

Redovno provjeravajte je li kabel u dobrom stanju.

Nemojte upotrebljavati kabel za punjenje ako je oštećen (prohrđavanja, promjene boje, ogrebotina itd.) ili ako je oštećen sklop. Posjetite ovlaštenog zastupnika da biste ih zamijenili.

Kabel za punjenje A

Ovaj kabel, prilagođen posebnim zidnim jedinicama za punjenje ili javnim stanicama za punjenje, omogućuje standardno punjenje pogonskog akumulatora.

Kabel za punjenje B

Ovaj kabel omogućuje:

- standardno punjenje u utičnici koja se koristi samo za vozilo (napajanje od 14 A / 16 A);

- povremeno punjenje pomoću kućne utičnice, kada ste, primjerice, kod kuće (punjenje od 10 A)

Utičnice moraju biti postavljene u skladu s uputama u priručniku koji se isporučuje s kabelom za punjenje B.

Obavezno pažljivo pročitajte upute za kabel za punjenje prije upotrebe B.

Preporučujemo da koristite kabel za punjenje koji omogućuje klasično punjenje za punjenje pogonskog akumulatora.

Svaki se kabel za punjenje pohranjuje u vrećicu u prtljažnik vozila.

Utičnica ne smije nikada visiti s kabela. Koristite kuke C da biste je učvrstili.

Ako se kabel za punjenje pokvari tijekom postupka punjenja (crveno kontrolno svjetlo na sklopu D), odmah prekinite punjenje. Upute potražite u knjižici kabela.

Važne preporuke za punjenje vozila

Pažljivo pročitajte ove upute. Nepridržavanje ovih uputa može za posljedicu imati opasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Odabir kabela za punjenje

Standardni kabeli za punjenje koji se isporučuju uz vozilo osmišljeni su posebno za to vozilo. Osmišljen je tako da vas zaštiti od opasnosti od električnog udara koji može uzrokovati smrt ili požar.

Iz sigurnosnih razloga, upotrebu kabela za punjenje koji nije preporučio proizvođač strogo je zabranjena. Nepridržavanje uputa može uzrokovati požar ili strujni udar koji može uzrokovati smrt. Informacije o kabelu za punjenje koji odgovara vašem vozilu zatražite od ovlaštenog zastupnika marke.

Način postavljanja

Standardno punjenje

- Upotreba kabela za punjenje A

Neka ovlašteni stručnjak ugradi posebnu zidnu utičnicu.

- Upotreba kabela za punjenje B

Utičnicu koja se upotrebljava za punjenje električnih vozila (punjene od 14 A / 16 A) mora ugraditi kvalificirani stručnjak. Pažljivo pročitajte upute koje se isporučuju s ovim proizvodom.

Povremeno punjenje (kabel za punjenje B)

Kućnom utičnicom (punjenje od 10A)

Neka stručnjak provjeri je li svaka utičnica u koju želite priključiti kabel za punjenje sukladna sa standardima i propisima u vašoj zemlji.

Pažljivo pročitajte upute koje se isporučuju s kabelom za punjenje da biste saznali više o mjerama opreza koje morate poduzeti prilikom upotrebe proizvoda i tehničke karakteristika za postavljanje utičnice.

Priključak za električno punjenje 1

Napomena: Ako pada snijeg, uklonite ga s područja punjenja prije uključivanja ili isključivanja. Snijeg u utičnici može blokirati umetanje priključka kabela za punjenje.

Vozilo ima utičnicu za punjenje koja se nalazi na prednjem dijelu vozila.

Nemojte puniti ni parkirati vozilo kada je temperatura iznimno visoka ili niska.

U slučajevima ekstremne temperature punjenje može započeti nakon tek nekoliko minuta (vrijeme potrebno da se pogonski akumulator ohladi ili zagrije).

Kada je vozilo parkirano dulje od sedam dana na temperaturi ispod -25 °C, punjenje pogonskog akumulatora može biti nemoguće.

Kada je vozilo parkirano dulje od tri mjeseca dok je akumulator skoro prazan, punjenje akumulatora može biti nemoguće.

Da biste osigurali trajanje pogonskog akumulatora, nemojte parkirati vozilo dulje od jednog mjeseca uz veliku napunjenost, osobito ako je vrlo vruće.

Pogonski akumulator punite nakon vožnje i/ili pri blažim temperaturama. U suprotnom punjenje može potrajati dulje pa čak može biti i nemoguće napuniti akumulator.

Savjeti

- Kod visokih temperatura preporučujemo da parkirate i punite vozili u sjeni ili na natkrivenom mjestu.

- Vozilo se može puniti i na kiši ili snijegu.

- Aktiviranje klima uređaja produljuje trajanje punjenja.

Ako ne postoji zaštita od proboja napona, preporučujemo da ne punite vozilo tijekom nevremena (grmljavina i sl.).

Ponovno punjenje pogonskog akumulatora

Dok je vozilo zaustavljeno, s isključenim kontaktom i ručicom brzina u položaju P:

- uzmite kabel za punjenje koji se nalazi u prtljažniku vozila;

- izvadite ga iz vrećice za odlaganje;

- priključite kraj kabela u napajanje;

- za otključavanje vratašca za punjenje 6 pritisnite gumb 5na kartici RENAULT ili na prekidaču 4.

Na instrumentnoj ploči pali se crveno kontrolno svjetlo 10, a kontrolno svjetlo Z.E. 7 pali se u plavoj boji;

- otvorite zaklopku 8;

- primite ručicu 9;

- priključite kabel vozila. Kontrolno svjetlo Z.E. 7 brzo treperi;

- kada čujete klik zaključavanja, provjerite je li kabel za punjenje pravilno priključen. Za provjeru zaključavanja lagano povucite kvaku 9.

Kabel za punjenje automatski se zaključava kad i vozilo. Zbog toga nije moguće odspojiti kabel iz vozila.

Nemojte koristiti produžni kabel, utičnicu s više utora ni adapter.

Opasnost od požara.

Obavezno u potpunosti odmotajte kabel za punjenje da biste ograničili njegovo zagrijavanje.

Prilikom punjenja kontrolno svjetlo Z.E. 7 plave boje sporo trepće.

Prilikom punjenja sljedeće su informacije prikazane na instrumentnoj ploči:

- razina energije na kontrolnom svjetlu akumulatora 11;

- stopa punjenja akumulatora;

- procjena preostalog vremena punjenja (ne prikazuje se nakon približno 95 % napunjenosti);

- pozadina instrumentne ploče treperi u plavoj boji;

- kontrolno svjetlo 12 ukazuje da je vozilo spojeno na napajanje.

Po završetku potpunog punjenja, kontrolno svjetlo Z.E. 7 ostaje plavo. Nakon nekoliko sekundi cijeli se zaslon instrumentne ploče gasi.

Za ponovno punjenje vozila ne morate čekati da akumulator dosegne razinu rezervne energije.

smetnje u radu

Nije moguće napuniti pogonski akumulator

Razlog tomu može biti punjenje programirano u vrijeme koje je u sukobu s trenutačnim zahtjevom za opterećenje.

Poništite programiranje punjenja (pogledajte informacije u odjeljku “Električno vozilo: programiranje punjenja” u 1. poglavlju).

Ako punjenje nije programirano, obratite se ovlaštenom zastupniku marke.

Vrijeme punjenja pogonskog akumulatora ovisi o preostaloj količini energije i snazi koju isporučuje priključak za punjenje. Informacija se prikazuje na instrumentnoj ploči tijekom punjenja. Pogledajte odjeljak “Zasloni i pokazivači” u 1. poglavlju.

U slučaju problema preporučujemo da ga zamijenite identičnim kabelom. Potražite savjet Predstavnika marke.

Mjere opreza koje treba poštivati prilikom odspajanja s utičnice

- Pritisnite gumb 5 na kartici RENAULT ili pritisnite prekidač 4 za otključavanje kabela za punjenje vozila;

- primite ručicu 9;

Izuzetno je važno ispravnim redoslijedom pratiti korake za odspajanje.

- odspojite kabel za punjenje iz vozila;

- ventil 8 mora biti zatvoren;

- vratašca za punjenje 6 moraju biti zatvorena. Pritisnite prema dolje za zaključavanje. Crveno kontrolno svjetlo 10 na instrumentnoj ploči se gasi;

- odspojite kabel s izvora napajanja;

- spremite kabel u vrećicu za odlaganje i odložite ga u prtljažnik.

Napomena: netom nakon dugog punjenja pogonskog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebite ručke.

Kada pritisnete gumb za otključavanje kabela za punjenje, morate ga odspojiti u roku od 30 sekundi jer će se inače ponovno zaključati.

Naljepnica 13

Naljepnica 13 na vratašcima za punjenje podsjeća vas na upute za otvaranje i zatvaranje vratašca:

- kada je vozilo zaustavljeno, ventil i vratašca za punjenje mogu biti otvoreni;

- kada se vozilo vozi, ventil i vratašca za punjenje moraju biti zatvoreni.

Da ne biste omeli ustav za nadzor punjenja, nemojte instalirati antistatičku traku na vozilo.