Natrag na popis

ZVUČNI UPOZORITELJ ZA PJEŠAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Električna vozila su posebno tiha. Ovaj sustav omogućuje da ostale sudionike prometa, a posebno pješake i bicikliste, upozorite na svoju prisutnost.

Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja motora. Zvuk se pali kada se vozilo kreće brzinom između 1 i 30 km/h.

Isključivanje sustava

Dok motor radi, pritisnite prekidač 1 da biste isključili funkciju. Kontrolno svjetlo 2 na prekidaču 1 se uključuje.

Uključivanje sustava

Dok motor radi, pritisnite prekidač 1 da biste uključili funkciju. Kontrolno svjetlo 2 na prekidaču 1 se isključuje.

Sustav je uključen:

- automatski prelazi u stanje mirovanja kada je brzina vozila veća od približno 30 km/h.

- Sustav se automatski uključuje kada vozilo vozi brzinom manjom od približno 30 km/h.

Odabir zvuka upozorenja

- Prekidač 1 držite pritisnutim.

Različiti zvukovi reproducirat će se jedan za drugim.

- Otpustite prekidač 1 kada čujete zvuk koji želite odabrati.

UPOTREBA ZVUČNOG UPOZORITELJA