Natrag na popis

ZVUČNI I SVJETLOSNI UPOZORITELJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvučni upozoritelj

Pritisnite jastuk upravljača A.

Svjetlosni upozoritelj

Za svjetlosno upozorenje, povucite ručicu prema sebi 1.

Svjetla pokazivača smjera

Djelujte na ručicu 1 u ravnini upravljača i u smjeru u kojem ćete okretati upravljač.

Impulsni način rada

U vožnji, okretanje upravljača možda neće biti dovoljno za automatsko vraćanje ručice u početni položaj.

U tom slučaju nakratko pomaknite ručicu 1 u srednji položaj pa je otpustite: ručica se vraća u svoj početni položaj i svjetlo pokazivača smjera tri puta zatreperi.

é Svjetla upozorenja

Pritisnite prekidač 2. Ovaj mehanizam uključuje istovremeno sva četiri žmigavca i bočne pokazivače smjera. Smije se upotrebljavati samo u slučaju opasno-sti kako bi se ostali vozači upozorili da se morate zaustaviti na neuobičajenom odno-sno zabranjenom mjestu ili u posebnim uvje-tima vožnje ili prometa.

Ovisno o vozilu, u slučaju vrlo jakog usporavanja, svjetla upozorenja mogu se automatski uključiti. Možete ih ugasiti priti-skom na prekidač 2.