VUČA: kvara

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odabir servisa u slučaju kvara

U slučaju kvara s energetskim sustavom

U slučaju kvara ili neispravnog pogonskog akumulatora, dopušten je bilo koji oblik vuče: vuča na plošnom kamionu ili vuča na cesti pomoću prstena za vuču (pogledajte sljedeće stranice). Obavezno pričekajte približno 5 minuta nakon zaključavanja vrata prije vuče.

Svi ostali slučajevi

Dopuštena je vuča samo na plošnom kamionu.

Vuča na plošnom kamionu

Otklanjanje kvara mora se obaviti na ravnoj površini u svim slučajevima osim kada je vozilo blokirano nakon potpunog pražnjenja pogonskog akumulatora. U slučaju potpunog gubitka energije, pogledajte sljedeće stranice.

Prije bilo kakvog otklanjanja kvara deblokirajte stup upravljača: dok je kartica u putničkom prostoru, ručicu za odabir brzina postavite u položaj N, a zatim na približno dvije sekunde pritisnite tipku za pokretanje motora.

Obavezno se pridržavajte propisa vezanih uz pomoć na cesti.

U slučaju kvara s energetskim sustavom: vuča

U slučaju da je pogonski akumulator potpuno ispražnjen:

- Kontrolno svjetlo 2 treperi u žutoj boji.

- pokazivač 1 prikazuje prazan akumulator.

Dopuštena je vuča na plošnom kamionu ili vuča vozila pomoću kuke za vuču u skladu s uputama u nastavku.

Prije vuče deblokirajte stup upravljača: dok je kartica u putničkom prostoru, ručicu 4 postavite u položaj N, a zatim na približno dvije sekunde pritisnite tipku za pokretanje motora.

Stup se deblokira, funkcije dodatne opreme se napajaju: smijete koristiti svjetla vozila (svjetla upozorenja, stop svjetla itd.). Noću, vozilo mora biti osvjetljeno.

Obavezno treba poštivati važeće zakonske propise vezane za vuču vozila.

Nakon vuče dva puta pritisnite gumb za pokretanje motora (opasnost od pražnjenja akumulatora od 12 V).

Kada se motor zaustavi, servo upravljanje više nije djelatno.

Pristup priključnim mjestima

Upotrebljavajte isključivo prednje mjesto za vuču 3.

Ta priključna mjesta mogu se upotrebljavati samo za vuču i ni u kojem slučaju ne mogu služiti za izravno ili neizravno podizanje vozila.

Otkvačite poklopac 5 pomoću plosnatog odvijača tako da ga gurnete ispod poklopca.

Stegnite prsten za vuču 4 do kraja: prvo rukom koliko ide, a završite zaključavajući ga pomoću poluge.

Upotrebljavajte isključivo prsten za vuču 4 i polugu koji se nalaze ispod podne obloge prtljažnika u kompletu alata KOMPLET ALATA.

Napomena: nemojte koristiti oštećeni prsten za vuču.

Ostavite karticu u vozilu tijekom vuče.

Opasnost od blokade stupa upravljača.

Pobrinite se da prsten za vuču bude pravilno pričvršćen.

Opasnost od gubitka vučenog predmeta.

Nikada ne ostavljajte alate razbacane u vozilu: postoji opasnost od izbacivanja prilikom kočenja.

Nakon upotrebe pazite da dobro zakvačite alat u komplet alata, a zatim, ovisno o vozilu, ispravno ga postavite u ležište.

Opasnost od ozljeda