Natrag na popis

UPOZORENJE ZA MRTVI KUT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav upozorava vozača kada se drugo vozilo nalazi u području njegova dosega A.

Sustav se uključuje kada je brzina vozila između otprilike 30 km/h i 140 km/h.

Ova funkcija koristi senzore 1 postavljene na prednjem i stražnjem braniku obje strane.

Osobitost

Pazite da senzori nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg...).

Ako je jedan od senzora zaklonjen, na instrumentnoj će se ploči prikazati poruka “Mrtva tocka ocistite senzor”. Očistite senzore.

Ova je funkcija dodatni sustav za pomoć koji upozorava na prisutnost drugog vozila u području mrtvog kuta vašeg vozila.

Ona dakle ne može, u niti jednom trenutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri vožnji.

Vozač mora uvijek biti spreman na iznenadne događaje tijekom vožnje: uvijek pazite da se u području mrtvog kuta ne nalaze pomične prepreke (poput djeteta, životinje, kolica ili bicikle) ili mali, uski predmeti kao što su kamenje ili stupovi.

Uključivanje/isključivanje

Dok je vozilo zaustavljeno i dok motor radi, na multimedijskom zaslonu 2 odaberite izbornik “Postavke”, karticu “Vozilo”, izbornik “Asist. U vožnji” te “Upozorenje o mrtvom kutu”, a zatim odaberite “ON” ili “OFF”.

Pokazivač 3

Pokazivač 3 se nalazi se na svakom od retrovizora 4.

Napomena: redovito čistite ogledala retrovizora 4 da bi se pokazivači  3 dobro vidjeli.

Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite u uskom prometnom traku, moguće je otkrivanje vozila u drugim voznim trakovima.

Rad

Ta funkcija prikazuje upozorenje:

- kada je brzina vozila od približno 30 km/h do 140 km/h;

- kada se vozilo nalazi u području mrtvog kuta i kreće se u istom smjeru kao vaše vozilo.

Ako vozilo pretječe neko drugo vozilo, pokazivač 3 će se uključiti samo ako se pretjecano vozilo nalazi u mrtvom kutu dulje od jedne sekunde.

Prikaz B

Funkcija je uključena i ne otkriva nijedno vozilo.

Prikaz C

Prvo upozorenje: kontrolno svjetlo 3 znači da je otkriveno vozilo u području mrtvog kuta.

Prikaz D

Dok je uključen pokazivač smjera, pokazivač 3 treperi kada sustav otkrije vozilo u području mrtvog kuta na strani u koju se spremate okrenuti kolo upravljača. Ako isključite pokazivač smjera, pokazivač upozorenja prelazi na prvo upozorenje (prikaz C).

Uvjeti kada sustav neće raditi

- Ako objekt nije u pokretu;

- ako je promet gust;

- pri vožnji zavojitim cestama;

- ako prednji i stražnji senzori istodobno otkriju objekt (npr. dugački kamion).

-...

Zbog senzora ugrađenih u odbojnike, sve zahvate (popravka, zamjene, sitnih prepravaka na boji...) mora obavljati stručno osoblje.

Smetnje u radu

Ako sustav otkrije pogrešku, na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Provjerite upozo za mrtvu tocku”. Nazovite ovlaštenog zastupnika.

Kapacitet dosega sustava utemeljen je na širini standardnog prometnog traka. Ako vozite širim prometnim trakom, sustav možda neće otkriti vozilo u mrtvom kutu.

U slučaju izloženosti snažnom elektromagnetskom zračenju (vožnja ispod vodova pod visokim naponom) ili u jako lošim meteorološkim uvjetima (jaka kiša, snijeg itd.), može doći do trenutačnog poremećaja u radu sustava. Budite oprezni i pratite uvjete u prometu.

Postoji opasnost od nesreće.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Vozač uvijek mora prilagoditi brzinu uvjetima u prometu neovisno o porukama sustava.

Sustav se ni u kojem slučaju ne smije povezati sa senzorom prepreke ili sustavom protiv sudara.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti usmjerenje senzora, što može utjecati na njihov rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalaze senzori (popravci, zamjene itd.) mora izvršiti kvalificirani stručnjak.

Samo je ovlašteni servis kvalificiran za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- kompleksno okruženje (metalni mostovi, tuneli, ceste s preprekama na rubovima itd.).

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica...).

Opasnost od lažnih upozorenja ili neprikazivanja upozorenja

U slučaju da se sustav ponaša na neuobičajeni način, isključite ga i obratite se ovlaštenom servisu.

Ograničenja u radu sustava

- Za ispravan rad sustava senzori moraju biti čisti te ih se ne smije izmjenjivati.

- Manje objekte koji se kreću u blizini vozila (motocikle, bicikle, pješake itd.) sustav možda neće prepoznati.

- Prilikom ulaska vozila u zavoje i krivine sustav može privremeno prestati otkrivati vozila u susjednim voznim trakama.

- Sustav možda neće reagirati kad je prisutna značajna razlika u brzini u odnosu na ostala vozila.

- Ako vaše vozilo pretječe dugo vozilo (npr. teško teretno vozilo pretječe brzinom sličnom brzini vašeg vozila), sustav će možda prekinuti upozorenje prije kraja manevra.

- Vozilo vozi zavojitom cestom.

Isključenje funkcije

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- Senzori su oštećeni (stražnji branik).

- vozilo je opremljeno kukom za vuču koju sustav ne prepoznaje.

UPOTREBA UPOZORENJA O MRTVOM KUTU