Natrag na popis

SUSTAV POMOĆI ZA ODRŽAVANJE VOZNE TRAKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na temelju informacija koje prenosi kamera 1, funkcija pokreće korektivnu radnju na sustavu upravljanja vozila u slučaju prelaska pune ili isprekidane crte ili prilikom približavanja rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

Napomena: provjerite da vjetrobransko staklo nije prekriveno prljavštinom, blatom, snijegom, kapljicama vode itd.

U bilo kojem trenutku možete pomoću upravljača preuzeti kontrolu nad vozilom.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Uključivanje/isključivanje

Da biste uključili funkciju, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir funkcije “Sustav pomoći za održavanje vozne trake” na instrument ploči.

Na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “Pracenje trake ukljuceno” i kontrolno svjetlo “”.

Kad je sustav pomoći za održavanje vozne trake uključen, funkcija “Upozorenje na izlazak iz vozne trake” automatski se uključuje. UPOZORENJE NA IZLAZAK IZ VOZNE TRAKE.

Da biste funkciju onemogućili, pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za odabir opcije “Pracenje trake iskljuceno” na instrumentnoj ploči.

Kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči se gasi.

Napomena: isključivanje funkcije “Sustav pomoći za održavanje vozne trake” uzrokuje isključivanje funkcije “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”.

Pri svakom pokretanju vozila, funkcija nastavlja način rada koji je bio pohranjen u trenutku posljednjeg zaustavljanja motora.

Rad

Kad je funkcija uključena, kontrolno svjetlo te lijeva i desna crta 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Funkcija je postavljena tako da se uključuje kad se vozilo kreće brzinom između otprilike 70 km/h i 180 km/h te ako su kontrolno svjetlo i pokazivači korekcije 3 prikazani u bijeloj boji.

Funkcija djeluje ako vozilo prijeđe crtu ili se približava rubu ceste (pregradi, prepreci, pločniku, nasipu itd.) bez uključenih pokazivača smjera.

U tim slučajevima:

- funkcija pokreće radnju na sustavu upravljanja vozila s ciljem ispravka putanje vozila

- kontrolno svjetlo i pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaje žut.

Napomena: u zavojima funkcija dopušta lagano “rezanje” zavoja.

Ako korektivna radnja na sustavu upravljanja nije dovoljna, kontrolno svjetlo i pokazivač 3 na instrumentnoj ploči na strani prijeđene crte postaju crveni, popraćeni vibriranjem kola upravljača.

Poseban slučaj

Ako sustav više ne otkriva nikakvu radnju vozača na upravljaču vozila, na instrumentnoj se ploči pali kontrolno svjetlo u žutoj boji s porukom: “Drži ruke na volanu” i zvučnim signalom.

Zvučni signal oglašava se popraćen kontrolnim svjetlom i porukom dok vozač ne preuzme kontrolu.

Ispravljanje putanje možete u svakom trenutku prekinuti pomicanjem upravljača.

Privremeno nije dostupan u sljedećim situacijama:

- Vrlo brzi prelazak crte;

- stalna vožnja po crti;

- približno četiri sekunde nakon promjene vozne trake;

- oštri zavoji;

- smanjena vidljivost;

- uključivanje jednog od pokazivača smjera;

- jako ubrzanje;

- naglo kočenje;

-...

Ako funkcija nije dostupna, kontrolno svjetlo te kontrolna svjetla lijevog/desnog pokazivača korekcije 3 prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Uvjeti u kojima se sustav ne uključuje

Sustav se ne može uključiti u sljedećim slučajevima:

- uključena je brzina za vožnju unatrag

- vidno polje kamere je zaklonjeno

- prikazano je kontrolno svjetlo ®.

Kontrolno svjetlo i kontrolna svjetla pokazivača lijeve/desne crte prikazuju se u sivoj boji na instrumentnoj ploči.

Podešavanja

Dok je vozilo zaustavljeno i dok motor radi, na multimedijskom zaslonu 4 odaberite izbornik “Postavke”, karticu “Vozilo”, izbornik “Asist. U vožnji” te zatim “Kolnički trak”:

- “Intenzitet vibriranja”: podešavanje vibriranja upravljača za funkciju “Upozorenje na izlazak iz vozne trake”

- “Upozorenje”: podesite razinu osjetljivosti za otkrivanje rubnih crta. Da biste to učinili, odaberite:

- “Late”: crta otkrivena prilikom prelaska;

- “Standardno”: crta otkrivena prilikom približavanja;

- “Early”: otkrivena crta u blizini.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

smetnje u radu

Kada sustav otkrije smetnju u radu, kontrolno svjetlo © svijetli na instrumentnoj ploči, s porukom “provjeriti prednju kameru”.

Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji. Ta funkcija ni u kojem slučaju ne zamjenjuje oprez i odgovornost vozača koji stalno mora imati kontrolu nad svojim vozilom.

Zahvati/popravci sustava

- U slučaju udarca može se promijeniti poravnanje kamere i to može utjecati na njezin rad. Isključite funkciju i obratite se ovlaštenom zastupniku.

- Svaki zahvat na području na kojem se nalazi kamera (otklanjanje kvarova, zamjene, preinake vjetrobranskog stakla itd.) mora izvršiti ovlašteno osoblje.

Samo je Predstavnik marke ovlašten za obavljanje zahvata na sustavu.

U slučaju smetnji na sustavu

Rad sustava mogu ometati ili oslabiti određeni uvjeti kao što su:

- vjetrobransko staklo prekriveno prljavštinom, ledom, snijegom, kapljicama vode itd.;

- složeno okruženje (tunel itd.);

- loši vremenski uvjeti (snijeg, tuča, poledica, kiša itd.)

- loša vidljivost (po noći, magla itd.);

- oznake na cesti su nepravilne ili se teško razaznaju (npr. djelomično su izbrisane, prekomjerno su razmaknute, cestovna površina je izobličena)

- zaslijepljenost (jako sunce, svjetla vozila iz suprotnog smjera itd.);

- uska, zavojita ili valovita cesta (oštri zavoji itd.);

- vozilo na maloj udaljenosti ispred vas u istoj prometnoj traci.

U tom slučaju “Pomoć za ostajanje u traci” može neispravno reagirati ili uopće ne reagirati.

Postoji opasnost od neželjene i neispravne korekcije putanje ili se putanja uopće neće korigirati.

Isključenje rada

Funkciju morate onemogućiti u sljedećim slučajevima:

- područje kamere oštećeno je (na vjetrobranskom staklu ili na unutrašnjem retrovizoru);

- cesta je skliska (snijeg, poledica, voda na cesti, šljunak itd.);

- loša vidljivost (noć, magla itd.);

- vjetrobransko je staklo napuklo ili iskrivljeno (nemojte popravljati taj dio vjetrobranskog stakla, zatražite od ovlaštenog zastupnika da ga zamijeni);

- vozilo vuče prikolicu ili kamp-prikolicu;

- vozilo ulazi u područje s različitom horizontalnom signalizacijom (područje na kojem se izvode radovi na cesti itd.).

UPOTREBA UPOZORENJA O IZLASKU IZ PROMETNE TRAKE