Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kada je vozilo njim opremljeno, sustav nadzire tlak u gumama.

Načelo rada

Svaki kotač (osim rezervnog) ima senzor, ugrađen u ventil za napuhavanje, koji sustavno mjeri tlak u gumama.

Sustav na instrumentnoj ploči 1 prikazuje trenutačne vrijednosti tlaka i upozorava vozača u slučaju da je tlak nedovoljan.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene položaja kotača (ovaj se postupak ne preporučuje);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Uz uključen kontakt i zaustavljeno vozilo:

- Uzastopce pritišćite prekidač 5 onoliko puta koliko je potrebno da dođete do kartice vozila.

- pritisnite prekidač 2 ili prekidač 3 da biste pristupili stranici za ponovno postavljanje tlaka u gumama. Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “POSTAVITE tlak u gumama (pritisnite i držite)”.

- Prekidač 4 OK držite pritisnutim da biste pokrenuli ponovno postavljanje. Treptanje oznake gume popraćeno porukom ”Podešavanj.tlaka u tijeku” označava da je zahtjev za ponovno postavljanje tlaka u gumama potvrđen.

Ponovno početno podešavanje može potrajati nekoliko minuta vožnje.

Napomena: propisana vrijednost tlaka u gumama ne smije biti manja od preporučene i navedene na naljepnici na okviru vrata.

Ponovno početno podešavanje može se izvršiti i na multimedijalnom zaslonu. Odaberite ”Vozilo”, ”Tlak u gumama”.

Tablica u nastavku prikazuje moguće poruke koje se odnose na postupak ponovnog početnog podešavanja gume.

Koraci

Prikazi

(ovisno o vozilu)

Poruke

Očitanja

1

reset tlaka guma dugo pritisnuti

Dok je kontakt uključen, a vozilo zaustavljeno, započnite ponovno početno podešavanje tlaka u svim četirima gumama tako da prekidač 4 OK držite pritisnutim.

2

Podešavanj.tlaka u tijeku

Navodnici “---” ispred svakog kotača treperit će kako bi označili da je sustav registrirao ponovno početno podešavanje tlaka u gumama za sva četiri kotača.

3

U tijeku je otkrivanje guma

Navodnici “---” ispred svakog kotača ostaju osvijetljeni. Taj sustav ponovo početno podešava tlak u gumama za sve četiri gume. Sada možete voziti. Poruka može ostati prikazana tijekom kratkih putovanja.

Napomena: za vrijeme ponovnog početnog podešavanja nadzor tlaka u gumama i dalje radi.

4

Prikazuje se vrijednost tlaka u svim četirima gumama: postupak ponovnog početnog podešavanja dovršen je i uspješan

Prikaz

Zaslon A i kontrolno svjetlo 6 na instrumentnoj ploči obavještavaju vas o eventualnim neispravnostima tlaka u gumama (ispuhana guma, probušena guma, sustav ne radi...).

« Podesite tlak u gumama »

Prikazuje se oznaka kotača žute boje popraćena fiksnim kontrolnim svjetlom 6 i porukom “Podesite tlak u gumama”.

Ti signali znače da je guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u sve četiri gume na hladno.

Kontrolno svjetlo 6 se gasi nakon nekoliko minuta vožnje.

« Probušena guma »

Prikazuje se oznaka kotača crvene boje popraćena fiksnim kontrolnim svjetlom 6 , porukom “Probušena guma” i zvučnim signalom.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ®.

Označava da je guma dotičnog kotača probušena ili premalo napuhana. Zamijenite ga ili pozo-vite Predstavnika marke ako je probušen. Ponovno napušite gume, ako je kotač ispuhan,

« Provjerite SNTG »

Oznaka kotača nestaje, a kontrolno svjetlo 6 treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno te se pojavljuje poruka “Provjerite SNTG”.

Ova poruka je popraćena kontrolnim svjetlom ©. Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U ostalim slučajevima pozovite predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

“Neuspjelo određivanje položaja gume”

Za vrijeme vožnje pojavit će se poruka “Otkrivanje guma nije uspjelo” ako mreža ne prepoznaje senzore na jednom ili više kotača.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati kada su gume hladne. TLAK NAPUHAVANJA GUMA. Ako ne možete provjeriti tlak u hladnim gumama, povećajte preporučene vrijednosti tlaka u zagrijanim gumama za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...). GUME.

Potražite savjet Predstavnika marke za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži marke: upotreba svake druge dodatne opreme mogla bi ugroziti pravilan rad sustava.

Rezervni kotač

Rezervni kotač (ako je vozilo njime opremljeno) nema senzor. Kada je ugrađeno u vozilo, kontrolno svjetlo 6 treperi nekoliko sekundi, a zatim ostaje stalno upaljeno popraćeno kontrolnim svjetlom ©, a na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka ”Provjerite SNTG”.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

S obzirom na to da su ventili posebno izrađeni, upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila ovlaštena mreža. SET ZA NAPUHAVANJE GUMA.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

No, ona ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, u niti jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača. Provjerite tlak u gumama, uključujući rezervni kotač, jednom mjesečno.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume). Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Kontrolna svjetla

Poruke

Prikazi

Očitanja

Podesite tlak u gumama

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su žutom bojom.

To znači da je otkriven nedovoljan tlak u gumi. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne, a zatim ponovno početno podesite sustav.

+ ®

Probušena guma

Kotač i pridružena vrijednost tlaka prikazani su crvenom bojom.

To označava da je guma dotičnog kotača probušena ili jako ispuhana. Podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav ako je guma ispuhana. Zamijenite gumu (ili je dajte zamijeniti) ako je probušena.

+ ©

Provjerite SNTG

Kotač se više ne prikazuje.

To označava odsutnost senzora na najmanje jednom kotaču (npr. na rezervnom kotaču za slučaj nužde) ili kvar senzora. Obratite se ovlaštenom predstavniku marke.

Otkrivanje guma nije uspjelo

To znači da sustav nije mogao odrediti tlak svake gume. To može biti uzrokovano uporabom senzora koji nije preporučio ovlašteni zastupnik. Sustav nadzora senzora tlaka u gumama i dalje radi.