Natrag na popis

SAVJETI ZA VOŽNJU, EKO VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Potrošnja u stvarnoj upotrebi ovisi o uvjetima upotrebe vozila, opremi i načinu vožnje vozača. Za optimiziranje potrošnje pogledajte savjete u nastavku.

Ovisno o vozilu, bit će vam ponuđene funkcije koje omogućuju smanjenje potrošnje energije:

- mjerač napunjenosti;

- pokazivač načina vožnje;

- prikaz prijeđenog putovanja i eko savjeti na višefunkcijskom zaslonu;

- način rada ECO, uključuje se tipkom ECO.

Kada je vozilo njime opremljeno, sustav za navigaciju nadopunjuje te informacije.

Prisutnost i prikaz te informacije ovisi o vrsti odabranog ugođaja. ZASLONI I POKAZIVAČI.

Mjerač napunjenosti

(na instrumentnoj ploči)

Mjerač napunjenosti vozaču omogućuje prikaz potrošnje energije vozila u stvarnom vremenu.

Plavo područje upotrebe obnavljanja energije A

Kada u vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete kočnicu, motor generira električnu struju tijekom usporavanja, a ta se energija upotrebljava za usporavanje vozila i punjenje pogonskog akumulatora.

Područje optimalne upotrebe 0

Označava da ne postoji potrošnja goriva.

Zeleno područje upotrebe “preporučena potrošnja” B

Pogonski akumulator napaja motor električnom energijom potrebnom da bi se pokretalo vozilo.

Bijelo područje upotrebe “Potrošnja se ne preporučuje” C

Označava visoku potrošnju.

Pokazivač načina vožnje

Obavještava vas u stvarnom vremenu o vašem načinu vožnje. Upozorava vas pokazivač 1.

Što je veći broj listova na stablu 1, to je vaša vožnja fleksibilnija i ekonomičnija.

Ako redovito pratite ovaj pokazivač, smanjit ćete potrošnju vozila.

Za uključivanje/isključivanje pokazivača načina vožnje pritisnite prekidač 2 onoliko puta koliko je potrebno za dolazak na karticu Podatci.

Za pristup izborniku pokazivača pritisnite prekidač 3 ili 4, a zatim potvrdite pritiskom tipke 5 “OK”.

Sažetak prijeđenog puta

Nakon isključivanja motora, na zaslonu multimedijskog sustava 6 prikazat će se Zapis o putovanju na vozilima koja su tako opremljena. Ovaj zapis prikazuje informacije povezane s vašim posljednjim putovanjem:

- prosječna potrošnja energije;

- broj prijeđenih kilometara;

- ukupna ocjena koja uzima u obzir ubrzavanje, predviđanje kočenja i vašu vještinu prilikom upravljanja brzinom;

- savjeti koji vam omogućuju poboljšanje karakteristika.

Za više informacija pogledajte knjižicu uputstava za opremu.

Sustav za navigaciju

Pomoću dostupnih informacija na navigacijskom sustavu (stanje u prometu, najbliža postaja za punjenje itd.) lakše upravljajte putovanjem.

Način rada ECO

Način rada ECO funkcija je koja optimizira doseg vozila. Ona djeluje na neke potrošačke sustave u vozilu (servo upravljač itd.) i na neke radnje rijekom vožnje (ubrzavanja, regulator brzine, usporavanja itd.).

Uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 7.

Kontrolno svjetlo 8 pali se na instrumentnoj ploči.

U vožnji možete privremeno isključiti način rada ECO za vraćanje radnih karakteristika motora.

Za to, pritisnite snažno i do kraja papučicu gasa. Kontrolno svjetlo 8 treperi na instrumentnoj ploči tijekom zahvata.

Način rada ECO ponovno će se uključiti čim otpustite papučicu gasa.

Isključenje rada

Pritisnite prekidač 7.

Kontrolno svjetlo 8 na instrumentnoj ploči se gasi.

Dok je način rada ECO uključen, brzina vozila ograničena je na približno 100 km/h.

Regulator brzine prelazi u stanje mirovanja prilikom svakog uključivanja ili isključivanja načina rada ECO. REGULATOR BRZINE.