PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: parametri vožnje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Potrošnja

a) Parametri putovanja.

Trenutna potrošnja energije.

+ 13,4

kWh/100 km

Prosječna potrošnja energije.

Vrijednost se prikazuje nakon prijeđenih najmanje 400 metara od posljednjeg vraćanja na nulu.

12,8

kWh/100 km

vožnja

Prosječna brzina od posljednjeg vraćanja na nulu.

Prikazana vrijednost nakon prijeđenih 400 metara.

42,2

km/h

1284,7

Prijeđena udaljenost od posljednjeg vraćanja u početni položaj.

km

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

b) Ponovno postavljanje tlaka u gumama SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

+

Tlak u gumama

12:00

c) Sat

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Servisni pregled za

d) Učestalost servisnog pregleda.

Udaljenost koja preostaje do slijedećeg servisnog pregleda (prikaz u kilometrima), a zatim kada doseg dođe do slijedećeg roka, moguće je više slučajeva:

- doseg manji od 1500 km ili jedan mjesec: prikazuje se poruka “Servisni pregled za”, popraćena podatkom o preostaloj udaljenosti ili vremenu

- kada je vrijeme za servisni pregled, prikazuje se poruka “Servisni pregled uskoro”, popraćena podatkom o preostaloj udaljenosti ili vremenu (ovisno o tome što prije istekne)

- ako je doseg do sljedećeg servisnog pregleda 0 km ili je dosegnut datum sljedećeg servisnog pregleda: prikazuje se poruka “Servis potreban” popraćena kontrolnim svjetlom ©.

To znači da servisni pregled treba obaviti što prije.

1.936 km

ili 3 mjeseca

Ponovno početno podešavanje prikaza nakon servisnog pregleda u skladu s programom održavanja.

Interval servisnog pregleda se treba ponovno početno podešavati tek nakon servisnog pregleda u skladu s programom održavanja vozila.

Osobitost: za ponovno početno podešavanje intervala servisnog pregleda, držite pritisnutu, bez prekida, otprilike 10 sekundi, jednu od tipki za vraćanje prikaza na nulu sve dok se ne pojavi stalan prikaz dosega do servisnog pregleda.

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira

Tumačenje odabranog prikaza

Postavke

(OK)

e) Izbornik personalizacije podešavanja vozila IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Prtljažnik je otvoren

f) Zapis puta.

Uzastopan prikaz:

- informativne poruke;

- poruke o smetnjama u radu.

PRILAGODBA DIGITALNOG ZASLONA NA ARMATURNOJ PLOČI