PUTNO RAČUNALO I SUSTAV UPOZORENJA: općenito

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Putno računalo A

Ovisno o vozilu, ono objedinjuje slijedeće funkcije:

- prijeđena udaljenost;

- parametri putovanja;

- informativne poruke;

- poruke o smetnjama u radu (povezano s kontrolnim svjetlom ©);

- poruke upozorenja (povezano s kontrolnim svjetlom ®);

- izbornik korisničkog podešavanja vozila IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Sve su ove funkcije opisane na stranicama koje slijede.

Pritisnite prekidač 1 da biste pregledavali izbornike i odaberite funkcije uzastopnim pritiscima na prekidač 2 ili 3, a zatim, ako je nužno, upotrijebite prekidač 4 za potvrdu “OK”.

Putem kartice “Vozilo”:

a) postavke putovanja:

- prosječna potrošnja energije od posljednjeg poništavanja i trenutna potrošnja energije

- prijeđena udaljenost od posljednjeg poništavanja i prosječna brzina.

b) ponovno početno podešavanje tlaka u gumama;

c) vrijeme (ovisno o vozilu);

d) servisni interval;

e) samo dok je vozilo zaustavljeno, izbornik za korisničke prilagodbe postavki vozila IZBORNIK KORISNIČKIH PODEŠAVANJA VOZILA.

Putem kartice “Poruka”:

f) putno računalo, prikaz informativnih poruka i poruka o smetnjama u radu.

Vraćanje na nulu parametara putovanja (vraćanje u početni položaj)

Kada je za prikaz odabran jedan od parametara putovanja, prekidač 4 “OK” držite pritisnutim dok se prikaz ne vrati na nulu.

Automatsko vraćanje na nulu parametara putovanja

Vraćanje na nulu je automatsko kada jedan od parametara prijeđe svoj kapacitet.

Očitavanje vrijednosti potrošnje energije

Neki elementi opreme vozila troše energiju: energija koju potroši vozilo može se stoga razlikovati od potrošene energije na brojaču električne energije.

Tumačenje nekih vrijednosti prikazanih nakon vraćanja u početni položaj

Prosječna potrošnja energije i brzina bit će sve stabilnije i značajnije kako se prijeđena udaljenost od posljednjeg poništavanja bude povećavala.

Poništavanje predviđenog putnog dosega

Nakon potpunog punjenja pogonskog akumulatora možete odabrati dvije vrste poništavanja: ručno ili automatsko.

Ručno poništavanje

Odaberite jednu od postavki putovanja pa prekidač 4 ”OK” držite pritisnutim da biste ponovno postavili doseg.

Automatsko poništavanje

Doseg se automatski poništava na kraju potpunog punjenja pogonskog akumulatora na vrijednost izračunatu na temelju potrošnje energije u zadnjih 200 km.

Neke informacije putnog računala prikazuju se na zaslonu sustava za navigaciju.

Brojač prijeđenih kilometara u sklopu postavki putovanja istovremeno se poništava na putnom računalu i u navigacijskom sustavu.

UPOTREBA UPOZORENJA O PREKORAČENJU BRZINE