Natrag na popis

POMOĆ PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Načelo rada

Ultrazvučni senzori, označeni strelicama 1, ugrađeni su u branike da bi mjerili udaljenost između vozila i prepreke.

Ovisno o vozilu, sustav otkriva prepreke ispred, iza i s obje strane vozila.

Sustav pomoći pri parkiranju uključuje se samo ako vozilo vozi brzinom manjom od otprilike 10 km/h.

Sustav pomoći pri parkiranju ne uzima u obzir sustave za vuču i prenošenje tereta itd.

To mjerenje se očituje zvučnim signalima čija se frekvencija povećava s približavanjem prepreci, sve dok se ne pretvori u jedan neprekinuti zvučni signal kada se vozilo približi prepreci na udaljenost od otprilike 20 ili 30 centimetra.

Osobitosti

Pazite da ultrazvučni senzori označeni strelicama 1 nisu zaklonjeni (prljavština, blato, snijeg,...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć koja ukazuje, emitiranjem zvučnih signala, na udaljenost između vozila i prepreke prilikom vožnje unazad.

Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez i odgovornost vozača prilikom vožnje unazad.

Vozač uvijek mora paziti na iznenadne situacije koje se mogu desiti u vožnji: stoga prilikom upravljanja vozilom uvijek pazite na male, uske i pomične prepreke (kao što su, na primjer, djeca, životinje, dječja kolica, bicikli, kamenje, stupovi itd.) u mrtvom kutu.

Vozilo opremljeno sustavom za navigaciju

Napomena: zaslon 2 omogućuje prikaz okruženja vozila kao dodatak zvučnim signalima.

Treba se prijeći nekoliko metara prije nego se uključi bočno otkrivanje.

Kada sva područja imaju sivu pozadinu, nadzire se cijeli prostor oko vozila.

- A: analiza prostora oko vozila u tijeku;

- B: analiza prostora oko vozila je završena.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Rad

Otkrivena je većina predmeta koji se nalaze ispred, iza i sa strane vozila.

Ovisno o udaljenosti prepreke, povećava se učestalost zvučnih signala sve dok ne postane stalni signal na udaljenosti od 20 cm za prepreke sa strane i 30 cm za prepreke ispred ili iza vozila. Ovisno o vozilu, na zaslonu C prikazat će se zeleno, narančasto (ili žuto, ovisno o vozilu) i crveno područje.

Otkrivanje prepreka sa strane

(ovisno o vozilu)

Ovisno o smjeru kotača, sustav određuje putanju vozila i upozorava na opasnost od sudara s preprekom 3 koja se nalazi sa strane vozila.

Kada se otkrije prepreka sa strane vozila:

- ako postoji opasnost od sudara zvučni signali se sve češće oglašavaju kako se vozilo približava prepreci sve dok ne postanu stalni. Na zaslonu D prikazuju se zelena, narančasta i crvena područja;

- ako nema opasnosti od sudara prilikom približavanja prepreci neće se oglasiti niti jedan zvučni signal. Zelena, narančasta i crvena područja iscrtkano će se prikazati na zaslonu D.

Napomena: u slučaju promjene putanje tijekom manevra, može se dogoditi da se kasno signalizira opasnost od sudara s preprekom.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Uključivanje/isključivanje

Vozilo opremljeno sustavom za navigaciju

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor radi, na multimedijskom zaslonu 4 odaberite izbornik Postavke, odaberite karticu Vozilo, odaberite izbornik Pomoć pri parkiranju pa odaberite ON ili OFF da biste uključili ili isključili područja pokrivena ultrazvučnim detektorima.

Vozila koja nisu opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji

Dok je vozilo zaustavljeno i motor radi, pritisnite prekidač 5 da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju.

Postavljanje na vozilima koja nisu opremljena sustavom za navigaciju

Ovisno o vozilu, kada je vozilo zaustavljeno, a motor radi, neke postavke možete podesiti na multimedijskom zaslonu 4.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

Odaberite “Postavke”, “Pomoć pri parkiranju”.

Glasnoća pomoći pri parkiranju

Odaberite “Postavke “, “Pomoć pri parkiranju”, “Zvuk”. Glasnoću pomoći pri parkiranju podesite pritiskom na “+” ili “-”.

Zvuk sustava

Omogućuje odabir zvuka sustava. Odaberite “Postavke “, “Pomoć pri parkiranju”, “Zvuk”.

Isključivanje zvuka sustava

Uključite ili isključite zvuk pomoći pri parkiranju.

Napomena: ako isključite zvuk, zvučni vas signali više neće upozoravati prilikom približavanja prepreci.

Ručno isključivanje sustava pomoći pri parkiranju

U slučaju vuče, ako se oprema za prikolicu ili prenošenje tereta nalazi ispred ultrazvučnih senzora, morate isključiti sustav.

Automatsko isključivanje pomoći pri parkiranju sprijeda

Sustav se isključuje:

- kada je brzina vozila veća od otprilike 10 km/h;

- kada je vozilo zaustavljeno više od otprilike pet sekundi i kada je otkrivena prepreka (u slučaju gužve…);

- kada ste u položaju N.

Kada se vozilo kreće brzinom manjom od otprilike 10 km/h, neki izvori buke (motocikl, kamion, pneumatska bušilica itd.) mogu uključiti zvučne signale pomoći pri parkiranju.

smetnje u radu

Ako sustav otkrije neku smetnju u radu, prilikom svakog uključivanja brzine za vožnju unatrag oglašava se zvučni signal u trajanju od otprilike tri sekunde, a na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Pregledati sustav pomoći pri parkiranju”. Provjerite jesu li ultrazvučni senzori čisti. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom zastupniku.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (npr. kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom preprekom na cesti), možete oštetiti vozilo (npr. deformirati ovjes).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.