Natrag na popis

KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

1 Podešavanje temperature zraka.

2 Funkcija “CLEAR VIEW”.

3 Pritisnite gumb za podešavanje brzine ventilatora i isključite sustav.

4 Komanda za uključivanje klima uređaja.

5 Podešavanje raspodjele zraka u putničkom prostoru.

6 Recirkulacija zraka.

7 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

Grijanje ili klima uređaj mogu se koristiti samo dok je motor pokrenut.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

(ovisno o vozilu)

Tipka 4 omogućava uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Sustav nije moguće uključiti ako je komanda 3 postavljena na OFF.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Preporuka: da biste optimizirali doseg vašeg vozila, isključite klima uređaj kada je vanjska temperatura ugodna.

Podešavanje brzine ventiliranja

Okrenite komandu 3 u jedan od osam položaja da biste pokrenuli ventiliranje i prilagodili jačinu.

OFF položaj

U tom položaju:

- klima uređaj automatski se isključuje;

- vrijednost brzine ventiliranja zraka u putničkom prostoru je nula;

- - pa ipak mali dovod zraka postoji kada je vozilo u pokretu.

Ovaj položaj se ne smije često koristiti.

Neke tipke imaju kontrolno svjetlo rada koje označava stanje funkcije.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 1 u jedan od osam položaja za podešavanje temperature. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom duže upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 1 u desno.

Promjena raspodjele zraka u putničkom prostoru

Okrenite komandu 5 kako biste odabrali vaš način raspodjele zraka.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

Dovod zraka usmjeren je prema otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakala i nogama putnika.

ö Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči i nogama putnika.

ô Dovod zraka prvenstveno je usmjeren prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

Pritisnite gumb 7: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo. Ova funkcija omogućuje brzo odmagljivanje/odmrzavanje stražnjeg stakla i grijanih retrovizora (za vozila koja su time opremljena).

Da biste izašli iz te funkcije, ponovno pritisnite gumb 7. Odmagljivanje automatski prestaje.

Savjet

U slučaju smrzavanja ručno odledite vjetrobransko staklo pomoću grebalice, a ne funkcije za odleđivanje/odmagljivanje da biste smanjili potrošnju energije.

Funkcija “brzo postizanje dobre vidljivosti”

Pritisnite gumb 2: pali se ugrađeno kontrolno svjetlo.

Ova funkcija omogućava brzo odleđivanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala. To zahtijeva automatsku upotrebu klima uređaja ili grijanja.

Da biste zatvorili tu funkciju, morate odabrati jedan od načina podešavanja (raspodjelu, brzinu ventilacije, temperaturu, kruženje zraka).

Uključivanje recirkulacije zraka

Pritisnite tipku 6: ugrađeno kontrolno svjetlo se pali. Pod tim uvjetima zrak ulazi u putnički prostor i recirkulira bez ulaska vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od zraka izvana (prometovanje u zagađenim područjima...);

- brže hlađenje putničkog prostora.

Zaustavljanje sustava

Pritisnite gumb 3.

Odmagljivanje/odleđivanje prioritetno je pred recirkulacijom zraka.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru. Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) ponovnim pritiskom gumba 6 čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

UPOTREBA KLIMA UREĐAJA S AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM