Natrag na popis

METLICE BRISAČA STAKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zamjena metlica brisača stakla 2

Da biste zamijenili brisače, prvo ih morate postaviti u servisni položaj B.

Kod uključenog kontakta, zaustavljenog motora:

- u potpunosti spustite ručicu brisača stakla (položaj za brzo neprekidno brisanje). Ručice brisača stakla zaustavljaju se u položaju B odmaknutom od poklopca motornog prostora.

- snažno pritisnite gumb 4, a zatim potezom prema gore uklonite metlicu.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača 2, umetnite je u njeno ležište u ručicu 3, a zatim je zakvačite sve dok ne začujete klik. Provjerite da li je pričvršćenje metlice dobro.

Za vraćanje metlica u spušteni položaj provjerite jesu li preklopljene na vjetrobranskom staklu, zatim postavite ručicu 1 u položaj A (jedan pokret): metlice brisača stakla sklope se u poklopac motornog prostora pri uključenom kontaktu.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice i vjetrobransko staklo s vodom i sapunom;

- nemojte ih koristiti dok je vjetrobransko staklo suho;

- podignite ih s vjetrobranskog stakla nakon što dulje vrijeme nisu radile.

Metlica brisača stražnjeg stakla 5

Ručica u položaju zaustavljanja (isključena):

- podignite ručicu brisača stakla 6 ;

- zakrećite metlicu brisača stražnjeg stakla 5 (pomak C) dok se ne otkvači

- povlačenjem otpustite metlicu brisača stražnjeg stakla 5.

Ponovno postavljanje

Za ponovno postavljanje metlice brisača stakla, postupite obrnutim redoslijedom. Provjerite je li zabravljenje metlice dobro.

Provjeravajte stanje metlica brisača stakla. Njihov vijek trajanja ovisi o vama:

- redovito čistite metlice i vjetrobransko staklo s vodom i sapunom;

- nemojte ih koristiti dok je vjetrobransko staklo suho;

- podignite ih s vjetrobranskog stakla nakon što dulje vrijeme nisu radile.

- U vrijeme smrzavanja pazite da metlice brisača nisu smrznute (opasnost od pregrijavanja motora).

- Provjeravajte stanje metlica brisača stakla.

Treba ih zamijeniti kada se njihova učinkovitost smanji: otprilike svake godine.

Prilikom zamjene metlice, kada je skinuta, pazite da ručica ne padne na staklo: postoji opasnost od loma stakla.

Prije zamjene metlice brisača stražnjeg stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isključena).

Opasnost od ozljeda.

ZAMJENA METLICA BRISAČA