ELEKTRIČNA PARKIRNA KOČNICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatski rad

Zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Dok je vozilo zaustavljeno, elektronička parkirna kočnica može se koristiti za imobilizaciju vozila:

- pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1;

ili

- kada je sigurnosni pojas vozača otkopčan;

ili

- kada su otvorena vrata vozača;

ili

- kada je motor zaustavljen.

Zatezanje automatske parkirne kočnice potvrđuje se porukom “Parkirna kočnica aktivna” i kontrolnim svjetlom } na instrumentnoj ploči te paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3.

Nakon zaustavljanja motora, kontrolno svjetlo 2 se gasi nekoliko minuta nakon zatezanja automatske parkirne kočnice i kontrolno svjetlo } se gasi nakon zaključavanja vozila.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice vidljivo je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči sve do zaključavanja vrata.

Automatski rad (nastavak)

Napomena: u nekim situacijama (kvar elektroničke parkirne kočnice, ručno otpuštanje parkirne kočnice itd.), oglašava se zvučni signal i na instrumentnoj ploči se prikazuje poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” koja vas upozorava da je elektronička parkirna kočnica otpuštena.

- s motorom u radu: prilikom otvaranja vozačevih vrata;

- dok je motor isključen: kada su prednja vrata otvorena.

U tom slučaju, povucite i otpustite prekidač 3 radi zatezanja automatske parkirne kočnice.

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

Otpuštanje je automatsko kod pokretanja vozila iz mjesta.

Ručni način rada

Automatskom parkirnom kočnicom možete upravljati ručno.

Ručno zatezanje elektroničke parkirne kočnice

Povucite prekidač 3. Kontrolno svjetlo 2 i kontrolno svjetlo } na instrumentnoj ploči se pale.

Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice

Pritisnite prekidač 1, pri tom ne pritišćući pedale, kako biste uključili kontakt. Pritisnite papučicu kočnice, a zatim pritisnite prekidač 3: isključuje se kontrolno svjetlo 2 na prekidaču i kontrolno svjetlo } prikazano na instrumentnoj ploči.

Prije napuštanja vozila, provjerite zategnutost automatske parkirne kočnice. Zatezanje parkirne kočnice označeno je paljenjem kontrolnog svjetla 2 na prekidaču 3 i kontrolnog svjetla } na instrumentnoj ploči. Kontrolna svjetla isključuju se zaključavanjem vrata.

Povremeno zaustavljanje

Da biste ručno aktivirali automatsku parkirnu kočnicu (pri zaustavljanju na crvenom svjetlu semafora ili u mirovanju dok motor radi itd.): povucite i otpustite prekidač 3. Otpuštanje je automatsko s ponovnim pokretanjem vozila.

Parkiranje na nagibu

Ako parkirate na nagibu, povucite prekidač 3 na nekoliko sekundi kako biste omogućili maksimalnu zategnutost parkirne kočnice.

Za parkiranje bez primjene elektroničke parkirne kočnice (primjerice kada postoji opasnost od smrzavanja):

- zaustavite motor pritiskom na gumb za pokretanje/zaustavljanje motora 1;

- otpustite sigurnosni pojas vozača;

- otvorite vrata vozača;

- ako je potrebno, ispred ili iza kotača postavite klin da biste osigurali imobilizaciju vozila;

- ručno otpustite elektroničku parkirnu kočnicu (pogledajte informacije u odjeljku “Ručno otpuštanje elektroničke parkirne kočnice” na prethodnoj stranici). Na instrumentnoj ploči prikazuje se poruka “Aktivirajte parkirnu kočnicu” popraćena zvučnim signalom kako bi vas upozorila da je kočnica otpuštena (to je normalno);

- zatvorite vrata vozača i zaključajte vozilo.

Prilikom parkiranja na nagibu u uvjetima kao što su blato, snijeg ili led, postoji mogućnost pomicanja vozila. Okrenite kotače tako da se vozilo nasloni na čvrsti predmet (ivičnjak i sl.).

Vozačeva vrata su otvorena ili nisu dobro zatvorena, a motor je u radu, iz sigurnosnih razloga automatsko otpuštanje se isključuje (kako bi se izbjeglo da vozilo krene bez vozača). Poruka “Otpustite parkirnu kočnicu” pojavljuje se na instrumentnoj ploči kada vozač pritisne papučicu gasa.

Ako se prikaže poruka “Pozor električni kvar” ili “Provjerite akumulator”, morate imobilizirati vozilo tako da povlačite prekidač 3 otprilike 10 sekundi. Ako nagib i uvjeti to zahtijevaju, zaglavite klinovima kotače vozila.

Opasnost od gubitka imobilizacije vozila.

Nazovite ovlaštenog zastupnika.

smetnje u radu

- Ako postoji kvar © pali se kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči uz poruku “Provjerite parkirnu kočnicu”, a u nekim slučajevima pali se i kontrolno svjetlo }. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

- U slučaju neispravnosti automatske parkirne kočnice pali se kontrolno svjetlo ® popraćeno porukom “Kočioni sistem greška” i zvučnim signalom (bip), a u nekim se slučajevima pali kontrolno svjetlo }.

Potrebno je odmah zaustaviti vozilo u skladu s uvjetima u prometu.

Nikada ne izlazite iz vozila bez stavljanja ručice mjenjača u položaj N, povlačenja ručne kočnice i isključivanja motora. U stvari, kod zaustavljenog vozila, dok motor radi s uključenom brzinom, ako ubrzate, vozilo se može pokrenuti.

Opasnost od nesreće.

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentne ploče. Odmah se zaustavite na sigurnom mjestu. Provjerite je li imobilizacija vozila dobra i pozovite Predstavnika marke.