Natrag na popis

SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vožnji uvijek privežite sigurnosni pojas. Poštujte važeće zakonske propise zemlje u kojoj se nalazite.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcionalnosti.

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite položaj upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedala i kut naslona sjedala, ako postoji);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite pojas za zaštitu prsnog koša 1 što je moguće bliže dnu vrata, a da se zapravo ne naslanja na njega (prema potrebi prilagodite visinu sigurnosnog pojasa ako je dostupno) i provjerite je li pojas za zaštitu prsnog koša 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućište 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3). U slučaju blokiranja, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

Kontrolno svjetlo nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, prednjeg sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu 6 prilikom uključivanja kontakta ako nije zakopčan sigurnosni pojas vozača i/ili suvozača (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ovisno o vozilu, ako je osoba na sjedalu, a jedan od dva sigurnosna pojasa nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, upalit će se kontrolno svjetlo i oglasiti zvučni signal u trajanju od 120 sekundi.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu sjedala suvozača u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo i zvučno upozorenje.

Upozorenje na nekorištenje stražnjeg pojasa

(ovisno o vozilu)

Na instrumentnoj se ploči prikazuje grafička oznaka 7 kada je kontakt uključen.

Time se vozača obavještava o statusu pričvršćivanja svakog od stražnjih sigurnosnih pojaseva:

- uključivanja kontakta;

- otvaranjem vrata;

- zakopčavanja ili nezakopčavanja stražnjeg pojasa.

Razumijevanje vizualnog prikaza 7:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan;

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Kada je brzina vozila manja od približno 20 km/h, prilikom svakog zakopčavanja ili otkopčavanja stražnjeg pojasa na otprilike 60 sekundi uključit će se grafička oznaka 7 .

Ako se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva otkopča tijekom putovanja, a brzina vozila postigne ili prijeđe 20 km/h:

- na središnjem zaslonu treperi kontrolno svjetlo ;

i

- oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 30 sekundi;

i

- prikazuje se simbol 7 na najmanje 60 sekundi, a simbol za odgovarajuće sjedalo mijenja boju u crvenu.

U svim slučajevima provjerite jesu li svi putnici straga zakopčali svoje sigurnosne pojaseve i odgovara li broj zakopčanih pojaseva broju zauzetih mjesta na stražnjim sjedalima.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 8 za podešavanje sigurnosnog pojasa po visini tako da pojas prsnog koša 1 prolazi kako je prethodno navedeno. Pritisnite gumb 8 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 9

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Sigurnosni pojas na stražnjem srednjem sjedalu

Lagano povucite pojas 10 iz njegovog ležišta, pa ubravite jezičac 11 u odgovarajuće crno kućište 13.

Ubravite klizni jezičac 12 u odgovarajuće crveno kućište 14.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, neka stručna osoba obavezno provjeri pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da ubravite jezičac pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti).

UPOTREBA GRIJANIH SJEDALA I GRIJANOG UPRAVLJAČA