Natrag na popis

ELEKTRIČNO VOZILO: programiranje punjenja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programiranje punjenja

Dok je vozilo zaustavljeno, a motor u radu, putem mogućnosti ”Postavke” na multimedijskom zaslonu 1, odaberite karticu ”Vozilo”. Poslužite se izbornikom ”Programiranje el. vozila” da biste konfigurirali punjenje za vaše vozilo.

Kad potvrdite programiranje, na instrumentnoj ploči uključuje se kontrolno svjetlo .

Napomena: punjenje će započeti ako je motor isključen, vozilo priključeno na izvor napajanja te ako je pristup odobren.

“Trenutno punjenje” 2

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja, punjenje započinje.

Područje A obavještava vas da je aktivirano “Trenutno punjenje”.

Napomena: tu mogućnost možete isključiti pritiskom na ”OFF”.

Više informacija potražite u knjižici uputstava multimedijskog sustava.

“Postponed charge” 3

Možete programirati vrijeme početka punjenja.

Pritisnite “Uredi” 4 da biste otvorili postavke za postavljanje vremena početka punjenja.

Postavite vrijeme početka punjenja, a zatim pritisnite “Zatvori” za potvrdu.

Područje B prikazuje programirano vrijeme početka punjenja.

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja i isključen motor, punjenje započinje u zakazano vrijeme.

“Program” 5

Na tjedan možete spremiti nekoliko programiranih vremena punjenja.

Odaberite vrijeme programa 6 koje želite promijeniti za pristup postavkama.

Pritiskom gumba “OFF” možete onemogućiti jedan od spremljenih programa.

Postavite vrijeme početka i završetka punjenja kao i dane kojima će se te postavke primjenjivati. Pritisnite “Zatvori” za potvrdu odabira.

Napomena: ako su vremena početka i završetka ista, vrijeme punjenja iznosi 24 sata. Program punjenja ne možete potvrditi ako ne odaberete dan u tjednu.

Programirana vremena prikazuju se u području C.

Uz vozilo priključeno na izvor napajanja i isključen motor, punjenje započinje u zakazano vrijeme.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

UPOTREBA RAZNIH SUSTAVA I NAČINA PUNJENJA

Mogu postojati razlike između verzija ovisno o zemlji prodaje; neka oprema možda nije dostupna (kao standardna, kao opcija i kao dodatna oprema).

EASY LINK ZAKAZIVANJE PUNJENJA