SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vožnji uvijek privežite sigurnosni pojas. Poštujte važeće zakonske propise zemlje u kojoj se nalazite.

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena. STRAŽNJA KLUPA: funkcionalnosti.

Nepravilno podešeni sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što se povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- Podesite položaj upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Naslonite se potpuno na naslon sjedala.

Pojas prsnog koša 1 mora biti što je moguće bliže donjem dijelu vrata, a da ga ne dodiruje.

Pojas zdjelice 2 se mora staviti ravno na bedra i uz zdjelicu.

Pojas mora biti što je više moguće na tijelu, tj. nemojte nositi debelu odjeću, držati velike predmete ispod pojasa i sl.

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućište 5 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3). U slučaju blokiranja, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo upozorenja na zaslonu za nekorištenje prednjeg sigurnosnog pojasa 6

Pali se na središnjem zaslonu prilikom pokretanja vozila, a zatim, ako vozačev pojas i dalje nije zakopčan, nakon što vozilo razvije brzinu od oko 20 km/h, počne treptati i zvučni signal se javlja tijekom narednih otprilike dvije minute.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu sjedala suvozača u nekim slučajevima može uključiti kontrolno svjetlo upozorenja.

Upozorenje za nevezanje stražnjeg pojasa (ovisno o vozilu)

Kontrolno svjetlo ß pojavljuje se na središnjem zaslonu popraćeno vizualizacijom 7, ovisno o vozilu.

U svakom slučaju, te poruke prikazuju se sa svakim:

- pokretanjem vozila;

- otvaranjem vrata;

- zakopčavanje ili otkopčavanje stražnjeg sigurnosnog pojasa (u tom slučaju informacije su popraćene zvučnim signalom koji traje otprilike jednu minutu).

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu jednog od prednjih sjedala u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

U svim slučajevima provjerite jesu li putnici straga zakopčali svoje sigurnosne pojasove i odgovara li broj zakopčanih pojasova broju zauzetih mjesta na stražnjim sjedalima.

Na vizualnom prikazu 7:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan

- sivo kontrolno svjetlo: sjedalo nije zauzeto.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 4, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini

Upotrijebite gumb 8 za podešavanje sigurnosnog pojasa po visini tako da pojas prsnog koša 1 prolazi kako je prethodno navedeno. Pritisnite gumb 8 i podignite ili spustite sigurnosni pojas. Kada ste sve podesili, provjerite da li je zabravljenje pojasa dobro.

Stražnji bočni sigurnosni pojasevi 9

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Sigurnosni pojas na stražnjem srednjem sjedalu

Lagano povucite pojas 10 iz njegovog ležišta, pa ubravite jezičac 11 u odgovarajuće crno kućište 13.

Ubravite klizni jezičac 12 u odgovarajuće crveno kućište 14.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, neka stručna osoba obavezno provjeri pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da ubravite jezičac pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti).