Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za pomicanje sjedala prema naprijed ili nazad

Podignite ručicu 4 za odbravljivanje. Kada dostignete željeni položaj, otpustite ju i provjerite je li zabravljenje sjedala dobro.

Za podizanje ili spuštanje sjedišta sjedala

Djelujte na ručicu 3 onoliko puta koliko je potrebno prema gore ili prema dolje.

Za nagib naslona

Ovisno o vozilu, djelujte na komandu 1 ili 2 i nagnite naslon do željenog položaja.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Grijana sjedala

Dok je kontakt uključen, pritisnite prekidač 5 željenog sjedala. Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač se pali.

Sustav, opremljen termostatom, regulira grijanje i isključuje ga po potrebi.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.