Natrag na popis

GRIJANJE, KLIMA UREĐAJ S RUČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komande

(ovisno o vozilu)

1 Raspodjela zraka u putničkom prostoru.

2 Klima uređaj.

3 Podešavanje brzine ventilacije.

4 Odleđivanje/odmagljivanje stražnjeg stakla i, ovisno o vozilu, retrovizora.

5 Podešavanje temperature zraka.

6 Recirkulacija zraka.

Uključivanje ili isključivanje klima uređaja

Tipka 2 omogućuje uključivanje (kontrolno svjetlo upaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlo ugašeno) klima uređaja.

Uključivanje nije moguće ako je komanda 3 u položaju “0”.

Upotreba klima uređaja omogućava:

- snižavanje temperature u putničkom prostoru;

- brže odmagljivanje.

Vozila opremljena ECO načinom rada (prekidač 7): kada je pokrenut, ECO način rada može smanjiti radne karakteristike grijanja i/ili klima uređaja. Pogledajte odlomak “Savjeti za vožnju, eko-vožnja” u 2. poglavlju.

Raspodjela zraka u putničkom prostoru

Upotrijebite komandu 1 kako biste odabrali svoj način raspodjele zraka.

W Dovod zraka je usmjeren prema otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala.

i Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka, otvorima za odmagljivanje prednjih bočnih stakala, otvorima za odmagljivanje vjetrobranskog stakla i nogama putnika.

ó Dovod zraka usmjeren je prvenstveno prema nogama putnika.

G Dovod zraka usmjeren je prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči te prema nogama putnika na prednjem sjedalu.

J Dovod zraka usmjeren je samo prema uvodnicima zraka na armaturnoj ploči.

Uključivanje recirkulacije zraka

Pomaknite komandu 6 ulijevo. Pod tim uvjetima zrak ulazi u putnički prostor i recirkulira bez ulaska vanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:

- izolaciju od vanjskog zraka (prometovanje u zagađenim područjima...).

- brže postizanje željene temperature u putničkom prostoru.

Duža upotreba recirkulacije zraka može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.

Stoga se savjetuje povratak u normalan način rada (vanjski zrak) pomakom gumba 6 udesno čim recirkulacija zraka više nije potrebna.

Podešavanje količine ventiliranog zraka u putničkom prostoru

Djelujte na komandu 3. Što je komanda više desno, to je temperatura ventiliranog zraka viša.

Odmagljivanje

Za uključivanje odmagljivanja postavite komande 13 u položaj W, a kontrolu 6 u položaj . U slučaju nepotpunog odmagljivanja, pritisnite gumb 2 za upotrebu klima uređaja.

Napomena: klima uređaj ne radi ispod 2 °C.

Ako želite prekinuti dovod zraka, postavite komandu 3 u položaj “0”. Sustav je isključen: brzina ventiliranja je nula (zaustavljeno vozilo). No možda ćete ipak osjetiti slab protok zraka dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje temperature zraka

Okrenite komandu 5 ovisno o željenoj temperaturi. Što je klizač dalje u crvenom, temperatura će biti veća.

Prilikom dulje upotrebe klima uređaja, može postati hladno. Za povećavanje temperature, okrenite komandu 5 u desno.

Odleđivanje-odmagljivanje stražnjeg stakla

S motorom u radu, pritisnite tipku 5. Ugrađeno kontrolno svjetlo se pali.

Ova funkcija omogućava brzo električno odmagljivanje stražnjeg stakla i grijanih električnih retrovizora (za vozila koja su njima opremljena).

Za izlazak iz te funkcije, ponovno pritisnite tipku 4.

Ako je prisutna pogreška, odmagljivanje automatski prestaje.

Dulja upotreba u položaju “0” može dovesti do stvaranja pare na bočnim staklima i vjetrobranskom staklu te do neugodnih mirisa uslijed cirkulacije neobnovljenog zraka u putničkom prostoru.