Natrag na popis

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovaj sustav omogućuje smanjenje potrošnje goriva i emisije stakleničkih plinova. Sustav se automatski uključuje prilikom pokretanja vozila. Sustav zaustavlja motor u vožnji (stanje mirovanja) kada se vozilo zaustavi (u slučaju prometne gužve, zaustavljanja na semaforu...).

Uvjeti za stavljanje u stanje mirovanja

Vozilo je voženo od njegovog posljednjeg zaustavljanja.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- Mjenjač je u položaju D, M ili N;

i

- papučica kočnice je pritisnuta (dovoljno jako);

i

- papučica gasa nije pritisnuta;

i

- brzina vozila je nula tijekom otprilike 1 sekunde.

Stanje mirovanja motora ostaje uključeno ako je uključen položaj P ili ako je položaj N uključen sa zategnutom parkirnom kočnicom, a papučica kočnice je otpuštena.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- Ručica mjenjača je u neutralnom položaju (praznom hodu);

i

- papučica spojke je otpuštena.

Ako kontrolno svjetlo trepće, to znači da papučica spojke nije dovoljno otpuštena;

i

- brzina vozila manja je od otprilike 3 km/h.

Za sva vozila:

stalno upaljeno kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči upozorava vas da je motor u stanju mirovanja.

Dodatna oprema vozila ostaje djelatna za vrijeme trajanja stanja mirovanja motora.

U slučaju neželjenog zaustavljanja motora, a ako je sustav djelatan, motor će se ponovno pokrenuti kada do kraja pritisnete papučicu spojke.

Nikada ne ostavljajte vozilo da radi s motorom u stanju mirovanja (upaljeno je kontrolno svjetlo na instrumentnoj ploči).

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte informacije u odjeljku 2 “Pokretanje, zaustavljanje motora”).

Ako izađete iz vozila, zvučni signal vas upozorava da je motor u stanju mirovanja, a ne zaustavljen.

Sprječavanje stanja mirovanja motora

U nekim je situacijama, primjerice, prilikom ulaska u raskršće, moguće zadržati motor u radu za brzo ponovno pokretanje.

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

Držite vozilo imobilizirano lagano pritišćući papučicu kočnice.

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

Držite pritisnutom papučicu spojke.

Isključenje stanja mirovanja motora

Za vozila opremljena automatskim mjenjačem:

- Papučica kočnice je otpuštena, položaj D ili M je uključen;

ili

- Papučica kočnice otpuštena je, uključen je položaj N, a parkirna kočnica je otpuštena;

ili

- Parkirna kočnica je ponovno zategnuta, položaj P je uključen, ili položaj N je uključen i parkirna kočnica zategnuta;

ili

- položaj R je uključen;

ili

- pritisnuta je papučica gasa

Za vozila opremljena ručnim mjenjačem:

- Uključen je prazan hod i papučica spojke je lagano pritisnuta;

ili

- uključena je brzina i papučica spojke je do kraja pritisnuta.

Posebna napomena: ovisno o vozilu, ako isključite kontakt dok je motor u stanju mirovanja, na instrumentnoj ploči na nekoliko se sekundi prikazuje kontrolno svjetlo Ä.

Prilikom punjenja goriva motor mora biti zaustavljen (a ne u stanju mirovanja): zaustavite motor (pogledajte članak “Pokretanje/zaustavljanje motora” u 2. poglavlju).

Uvjeti u kojima motor neće biti stavljen u stanje mirovanja

Neki uvjeti onemogućuju sustavu stavljanje motora u stanje mirovanja, primjerice u sljedećim situacijama:

- uključena je brzina za vožnju unazad;

- ako poklopac motora nije zabravljen;

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 0°C ili viša od otprilike 35°C);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- ako je prevelika razlika između temperature u vozilu i podešene vrijednosti temperature na klima uređaju s automatskim upravljanjem;

- ako je nagib veći od otprilike 5 % za vozila opremljena automatskim mjenjačem;

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako temperatura motora nije zadovoljavajuća;

- u tijeku je obnavljanje sustava protiv zagađivanja;

-...

Kontrolno svjetlo prikazano je na instrumentnoj ploči. Upozorava vas da stanje mirovanja motora nije dostupno.

Isključite funkciju Stop and Start prilikom svakog obavljanja zahvata u motornom prostoru.

Osobitosti automatskog ponovnog pokretanja motora

U određenim uvjetima, motor se može ponovno pokrenuti bez vaše intervencije, a u svrhu osiguranja vaše sigurnosti i udobnosti.

To se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

- ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka (niža od otprilike 0°C ili viša od otprilike 35°C);

- ako je uključena funkcija “brzog postizanja dobre vidljivosti” (pogledajte članak “klima uređaj s automatskim upravljanjem” u 3. poglavlju);

- ako akumulator nije dovoljno napunjen;

- brzina vozila veća je od 5 km/h (na nizbrdici itd.);

- nakon uzastopnog pritiskanja papučice kočnice ili ako treba uključiti kočnice;

-...

Posebna napomena: za neke od ovih uvjeta automatsko ponovno pokretanje motora blokirano je ako su otvorena prednja vrata ili vrata prtljažnika.

Isključivanje, uključivanje funkcije

Pritisnite prekidač 1 za isključenje funkcije. Pali se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač.

Ponovnim pritiskom sustav se ponovno uključuje. Gasi se kontrolno svjetlo 2 ugrađeno u prekidač 1.

Sustav se automatski ponovno uključuje prilikom svakog željenog pokretanja vozila (pogledajte odlomak “Pokretanje, zaustavljanje motora” u 2. poglavlju knjižice uputstava).

Smetnje u radu

Kada je kontrolno svjetlo ugrađeno 2 u prekidač 1 upaljeno, sustav je isključen.

Potražite savjet Predstavnika marke.

Posebna napomena: dok je motor u stanju mirovanja, pritisnite prekidač 1 za ponovno pokretanje motora.

Prije nego što izađete iz vozila obavezno morate isključiti kontakt (pogledajte informacije u odjeljku 2 “Pokretanje, zaustavljanje motora”).