Natrag na popis

AUTOMATSKI MJENJAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

P: parkiranje

R: vožnja unazad

N: neutralan položaj (prazan hod)

D: automatski način rada

M: ručni način rada

3: područje prikaza načina rada ili uključenog stupnja prijenosa u ručnom načinu rada

Napomena: pritisnite gumb 2 za prebacivanje iz položaja D ili N u položaj R ili P.

Pokretanje

Ručica mjenjača brzina 1 u položaju P, pokrenite motor.

Za izlazak iz tog položaja, morate pritisnuti papučicu kočnice (uključuje se c kontrolno svjetlo na zaslonu 4) prije pritiskanja gumba za otključavanje 2.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo c na zaslonu 4 se gasi), pomaknite ručicu iz položaja P.

Stavljanje ručice u položaj D ili R se treba obaviti na zaustavljenom vozilu, kada su kočnica i papučica gasa otpuštene.

Vožnja u automatskom načinu rada

Stavite ručicu u položaj D. U većini poznatih uvjeta u prometu, više nećete morati dirati ručicu: brzine će se same mijenjati, u pravom trenutku, pri broju okretaja koji odgovara motoru jer "automatika" vodi računa o opterećenosti vašeg vozila, profilu ceste i odabranom stilu vožnje.

Štedljiv način vožnje

U vožnji, uvijek ostavljajte ručicu u položaju D, a papučicu gasa lagano pritisnutu i stupnjevi prijenosa će automatski prelaziti u niži.

Ubrzanja i pretjecanja

Pritisnite papučicu gasa jako i do kraja (sve do prelaska tvrde točke papučice).

To će vam omogućiti, u skladu s mogućnostima motora, da se vratite u optimalan stupanj prijenosa.

Vožnja u ručnom načinu rada

Dok je ručica mjenjača u položaju D, gurnite ručicu ulijevo. Stalno impulsno djelovanje na ručicu omogućit će vam ručno mijenjanje brzina:

- za smanjivanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema nazad ;

- za povećanje stupnja prijenosa, impulsno djelujte prema naprijed.

Uključeni stupanj prijenosa se prikazuje na instrumentnoj ploči.

Posebni slučajevi

U nekim situacijama u vožnji (npr.: zaštita motora, uključivanje dinamičke kontrole vožnje: ESC...) "automatizam" može uvjetovati neki stupanj prijenosa.

Isto tako, kako bi se izbjeglo “neispravno upravljanje”, “automatizam” može odbiti promjenu stupnja prijenosa: u tom slučaju kontrolno svjetlo trepće nekoliko sekundi kako bi vas o tome obavijestilo.

Izvanredne situacije

- Ako profil ceste i njen nagib ne dozvoljavaju automatski način rada (npr.: u planinama), preporuča se prelazak u ručni način rada.

A sve to kako bi se izbjegli neprestani prelasci brzina koje traži “automatizam”na usponima, i kako bi se osiguralo kočenje motorom prilikom duge vožnje nizbrdo.

- Kada je jako hladno, kako bi se izbjeglo neželjeno zaustavljanje motora, pričekajte nekoliko trenutaka prije nego što napustite položaj P ili N i stavite ručicu u D ili R.

Po hladnom vremenu, sustav može blokirati mijenjanje stupnjeva prijenosa u ručnom načinu rada sve dok mjenjač ne dosegne ispravnu temperaturu.

Parkiranje vozila

Kada je vozilo imobilizirano, dok je još noga na kočnici, stavite ručicu u položaj P: mjenjač je u praznom hodu i pogonski kotači su mehanički zabravljeni osovinom.

Zategnite ručnu kočnicu.

Razdoblje održavanja

Pogledajte upute o održavanju vozila za svoje vozilo ili se obratite ovlaštenom dobavljaču kako biste provjerili je li automatski mjenjač potrebno održavati po programu.

Ako ga nije potrebno servisirati, ne trebate nadolijevati ulje.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom vožnje (primjer: kontakt s rubnim kamenom, povišenim pločnikom ili bilo kojom drugom komunalnom opremom) možete oštetiti vozilo (primjer: iskrivljenje osovine...).

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Smetnje u radu

Kada se tri vodoravne crtice upale na zaslonu 3 popraćene kontrolnim svjetlom © ili ®, to ukazuje na kvar mjenjača. Potražite što prije savjet Predstavnika marke.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Otklanjanje kvara na vozilu s automatskim mjenjačem

Pogledajte odjeljak ”Vuča” u 5. poglavlju.

Prilikom pokretanja, u slučaju da je ručica blokirana u položaju P, ako pritisnete papučicu kočnice i gumb za odbravljenje 2, postoji mogućnost da ručno oslobodite ručicu.

Da biste to učinili, otkvačite podnožje ručice mjenjača 5 počevši na strani smještenoj ispod komandi klima uređaja. Zatim podignite gumb 6 tako da istovremeno pritisnete gumb za odbravljenje 2 na ručici.

Iz sigurnosnih razloga nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.