Natrag na popis

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ako je vozilo njime opremljeno, ovaj sustav vozača u vožnji upozorava o smanjenju tlaka u jednoj ili više guma.

Princip rada

Svaki kotač ima senzor ugrađen u ventil za napuhavanje koji sustavno tijekom vožnje mjeri tlak u gumama.

Kontrolno je svjetlo 1 stalno upaljeno kako bi vozača upozorilo na nedovoljan tlak u gumama.

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumama

Mora se izvršiti u sljedećim slučajevima:

- kada se propisana vrijednost tlaka u gumama mora promijeniti kako bi se prilagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...);

- nakon zamjene kotača.

Uvijek se mora izvršiti nakon provjere napuhanosti sve četiri gume na hladno.

Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju odgovarati trenutačnoj upotrebi vozila (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja po autocesti...).

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

No, u isto vrijeme, ona ne djeluje umjesto vozača. Ona dakle ne može, niti u jednom slučaju, zamijeniti oprez niti odgovornost vozača.

Jednom mjesečno provjerite tlak u gumama.

Postupak ponovnog početnog podešavanja

Kod zaustavljenog motora:

- nakratko pritisnite jedan od gumba 3 ili 4 za odabir kontrolnog svjetla 5 na zaslonu 2;

- pritisnite i držite (otprilike pet sekundi) gumb 3 ili 4 za pokretanje početnog podešavanja. Kontrolno svjetlo “SET ” trepće i zatim ostaje upaljeno. To označava da je zahtjev za ponovno početno podešavanje propisane vrijednost tlaka uzet u obzir.

Napomena: vrijednost tlaka u gumama ne može biti manja od one koja je preporučena i istaknuta na rubu ili, ovisno o vozilu, dnu vozačevih vrata.

Prikaz

Podesite tlak u gumama

Kontrolno svjetlo stalno je upaljeno. Označava da je najmanje jedna guma ispuhana.

Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlak u četiri kotača na hladno. Kontrolno se svjetlo gasi nakon nekoliko minuta vožnje.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Guma probušena

Kontrolno svjetlo ostaje upaljeno uz kontrolno svjetlo ® i zvučni signal. To označava da je najmanje jedna guma probušena ili jako ispuhana. Zamijenite ga ili pozovite ovlašteni servis ako je probušen. Ponovno napumpajte gume, ako je kotač ispuhan.

Provjerite sntg

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi i nakon toga ostaje stalno upaljeno i popraćeno kontrolnim svjetlom ©.

Ovo se kontrolno svjetlo pojavljuje ako na vozilo postavite jedan ili više kotača koji nisu opremljeni senzorom (primjerice, rezervni kotač). U drugim se slučajevima obratite Predstavniku marke.

Sustav možda neće otkriti naglo smanjenje tlaka u gumama (pucanje gume...).

Podešavanje tlaka u gumama

Vrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno (pogledajte naljepnicu na rubu vrata vozača).

Ako se tlak u gumama ne može provjeriti kada su gume hladne, preporučene tlakove potrebno je povećati za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena kotača/guma

Za ovaj sustav potrebna je posebna oprema (kotači, gume, ukrasni poklopci...).

Potražite savjet ovlaštenog servisa za zamjenu guma, te kako biste saznali koja je dodatna oprema kompatibilna sa sustavom i dostupna u mreži servisa: upotreba neke druge dodatne opreme može utjecati na ispravan rad sustava.

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanje

S obzirom na to da su ventili specijalno konstruirani, upotrebljavajte samo opremu koju je odobrila ovlaštena mreža.

Informacije na ploči s instrumentima upozoravaju na moguće neispravnosti tlaka u gumama (npr. uslijed ispuhane ili probušene gume). Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obavezno trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu.

Kontrolna svjetla

Poruke

Očitanja

Podesite tlak u gumama

To znači da je otkriven nedovoljan tlak u gumi. Provjerite i podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne, a zatim ponovno početno podesite sustav.

+ ®

Guma probušena

Kontrolna svjetla ostaju upaljena i popraćena su zvučnim signalom. To označava da je guma dotičnog kotača probušena ili jako ispuhana. Podesite tlak svih četiriju guma dok su hladne i ponovno početno podesite sustav ako je guma ispuhana. Zamijenite gumu (ili je dajte zamijeniti) ako je probušena.

+ ©

Provjerite sntg

To označava odsutnost senzora na najmanje jednom kotaču (npr. na rezervnom kotaču za slučaj nužde) ili kvar senzora. Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Lokacija pneum. neuspješna

To znači da sustav nije mogao odrediti tlak svake gume. To može biti uzrokovano uporabom senzora koji nije preporučio ovlašteni zastupnik. Sustav nadzora senzora tlaka u gumama i dalje radi.