Natrag na popis

REGULATOR BRZINE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator brzine je funkcija koja vam pomaže da brzinu vožnje održavate na stalnoj vrijednosti koju ste odabrali, a naziva se namještena brzina.

Namještena brzina može se podesiti pri brzini od minimalno 30 km/h.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Ova funkcija predstavlja dodatnu pomoć u vožnji.

Ta funkcija ni u kojem slučaju ne može zamijeniti vozačevu obvezu poštovanja ograničenja brzine i oprez. Vozač mora uvijek imati kontrolu nad vozilom.

Regulator brzine se ne smije upotrebljavati kod gustog prometa, na zavojitoj ili skliskoj cesti (poledica, voda na cesti, šljunak) i kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta (magla, kiša, bočni vjetar…).

Opasnost od nesreće.

Komande

1 Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje.

2 Uključivanje, memoriranje i uzlazna promjena namještene brzine (+).

3 Silazna promjena namještene brzine (-).

4 Uključivanje i pozivanje upamćene namještene brzine (R).

5 Stavljanje funkcije u mirovanje (s memoriranjem putne brzine) (0).

Pokretanje

Pritisnite prekidač 1 na strani  .

Zeleno kontrolno svjetlo 7 se pali, a na instrumentnoj ploči pojavljuje se poruka “CRUISE” popraćena crticama kako bi označila da je funkcija regulatora uključena i u očekivanju pohranjivanja namještene brzine.

Namještanje brzine

Pri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30 km/ h), pritisnite prekidač 2 (+): funkcija je uključena, a trenutna brzina je upamćena.

Namještena brzina zamjenjuje se crticama, a regulacija se potvrđuje paljenjem zelenog kontrolnog svjetla 6 i kontrolnog svjetla 7.

Napominjemo da noge moraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnim slučajevima.

Vožnja

Nakon što je namještena brzina upamćena i kada je regulacija uključena, možete maknuti nogu s papučice gasa.

Ne možete se prebaciti iz načina rada B (B1, B2, B3) nakon uključivanja regulatora brzine. Ako želite promijeniti aktivni način rada B, isključite regulator brzine.

Promjena namještene brzine

Možete mijenjati namještenu brzinu uzastopnim pritiscima na:

- prekidač 2 (+) za povećanje brzine;

- prekidač 3 (-) za smanjivanje brzine.

Prekoračenje namještene brzine

U svakom trenutku je moguće prijeći namještenu brzinu djelovanjem na papučicu gasa. Tijekom prelaženja brzine, namještena vrijednost brzine trepće na instrumentnoj ploči.

Zatim otpustite papučicu gasa: nakon nekoliko sekundi vozilo se automatski vraća na početnu namještenu brzinu.

Funkcija ne može održati namještenu brzinu

U slučaju jake nizbrdice, brzinu regulatora ne održava sustav: upamćena brzina trepće na instrumentnoj ploči kako bi vas o tome obavijestila.

Funkcija regulator brzine ni u kojem slučaju ne utječe na kočioni sustav.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnosti

Funkcija ulazi u stanje mirovanja kada djelujete na:

- prekidač 5 (0);

- papučica kočnice;

- prebacite u položaj N.

U sva tri slučaja, namještena brzina ostaje upamćena i na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka “MEM”.

Stavljanje u stanje pripravnosti potvrđuje se gašenjem kontrolnog svjetla .

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskom na prekidač 2 (+) ponovno se uključuje funkcija regulatora, a da se ne uzima u obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilo vozi je ona koja se uzima u obzir.

Prebacivanje u stanje pripravnosti, isključivanje ograničenja brzine ili promjena brzine ne uzrokuju brzo usporavanje: kočenje zahtijeva pritiskanje papučice kočnice.

Pozivanje namještene brzine

Ako je neka brzina upamćena, moguće ju je pozvati, nakon što ste provjerili da su uvjeti u prometu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološki uvjeti…). Pritisnite prekidač 4 (R) ako je brzina vozila veća od 30 km/h.

Prilikom pozivanja upamćene brzine, uključivanje regulatora je potvrđeno paljenjem kontrolnog svjetla .

Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jako ubrzati do te brzine.

Isključivanje funkcije

Funkcija regulatora brzine se prekida djelovanjem na prekidač 1, u tom slučaju više nema upamćene brzine. Gašenje zelenih kontrolnih svjetala i na instrumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.